THÔNG BÁO DỰ THẢO CÁC QUY ĐỊNH VỀ SPS CỦA CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO) TRONG THÁNG 12 NĂM 2020

26/02/2021 - 10:27

Ngày 11/01/2021, Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương có công văn số 22/XNK-NS thông báo dự thảo các quy định về SPS của các nước thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) trong tháng 12 năm 2020.

Theo đó, Bộ Công Thương thông tin về 50 thông báo bao gồm dự thảo và văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) của các nước thành viên WTO có thể ảnh hưởng đến mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

Trong trường hợp các quy định về SPS nêu trên có khả năng gây tác động trực tiếp, đa chiều đến hoạt động xuất khẩu nông sản, thực phẩm của doanh nghiệp, đề nghị phản hồi kịp thời đến Văn phòng SPS Việt Nam (địa chỉ: số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; điện thoại: 024.37344764; email: spsvietnam@mard.gov.vn) hoặc Văn phòng SPS Bộ Công Thương (địa chỉ: số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 024.22205438; email: xnkns@moit.gov.vn) để xây dựng phương án xử lý phù hợp, tránh gây ảnh hưởng đến tiến độ xuất khẩu hàng hóa.

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thông tin chi tiết dự thảo các quy định về SPS của các nước thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và trân trọng đề nghị Quý cơ quan biết, phối hợp phổ biến, thông tin rộng rãi đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để biết và chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp.

Thông tin chi tiết thông báo dự thảo các quy định về SPS của các nước thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) trong tháng 12 năm 2020

http://soct.baria-vungtau.gov.vn/article?item=3411f659609b24abce9d73701e80f49e

Nguyễn Bình