Các quy định nuôi trồng thủy sản lồng bè

10/06/2019 - 08:57 | Xúc tiến thương mại

Hiện tại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có khu quy hoạch nuôi trồng thủy sản lồng bè trên Sông Chà và, xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu, với các đối tượng nuôi chủ lực như: Cá bớp, cá chim, cá chẽm, nhuyễn thể hai mảnh vỏ, tôm hùm tre... Việc Nuôi thủy sản lồng bè đã cung cấp nguồn thủy sản không nhỏ đáp ứng nhu cầu thị trường trong tỉnh và các tỉnh thành lân cận, giải quyết được công ăn việc làm cho lao động địa phương. Từ trước năm 2019 các quy định về nuôi trồng thủy sản lồng bè chưa có quy chuẩn kỹ thuật nào quy định, dẫn đến người nuôi tự ý làm lồng, nuôi, trang bị lưới nuôi... theo kích thước của mình. dẫn đến hiệu quả sử dụng lồng nuôi không cao, gây khó khăn cho cơ quan nhà nước quản lý.

        Từ ngày 25/4/2019 tất cả cơ sở nuôi trồng thủy sản lồng bè phải tuân thủ theo đúng quy định tại Nghị định 26/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi Luật Thủy sản


              Khu nuôi trồng thủy sản lồng bè tập trung

                       trên Sông Chà và, xã Long Sơn

Theo Nghị định quy định cơ sở vật chất của cơ sở nuôi trồng thủy sản lồng bè, gồm: Khung lồng, phao, lưới, đăng quầng phải làm bằng vật liệu không gây ô nhiễm môi trường, không gây độc hại cho thủy sản nuôi và không để thủy sản nuôi sống thoát ra môi trường; có thiết bị cảnh báo cho hoạt động giao thông thủy; nơi chứa rác thải phải riêng biệt với nơi chứa, nơi xử lý thủy sản chết, không làm ảnh hưởng đến môi trường. Trường hợp cơ sở nuôi trồng thủy sản có khu chứa trang thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu phải đảm bảo yêu cầu bảo quản của nhà sản xuất, nhà cung cấp; cơ sở nuôi trồng thủy sản có khu sinh hoạt, vệ sinh phải bảo đảm nước thải, chất thải sinh hoạt không làm ảnh hưởng đến khu vực nuôi. Trang thiết bị sử dụng trong nuôi trồng thủy sản phải làm bằng vật liệu dễ làm vệ sinh, không gây độc đối với thủy sản nuôi, không gây ô nhiễm môi trường.

   Ngoài ra các đối tượng nuôi trồng thủy sản lồng bè phải tiến hành thủ tục đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè. Đối với tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản  lồng bè trước ngày Nghị định 26/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, phải thực hiện đăng ký (theo quy định tại Nghị định) trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành (ngày 25/4/2019). Các loại giấy chứng nhận, giấy phép, chứng chỉ, văn bản chấp thuận được cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục sử dụng đến khi được cấp mới, cấp lại theo quy định tại Nghị định này.

Xoan Anh