Các chính sách hỗ trợ cho các cơ sở chăn nuôi có heo buộc phải tiêu hủy do mắc bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

19/06/2019 - 07:37 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Theo báo cáo của Cục Thú y, hiện nay bệnh Dịch tả heo Châu Phi (DTHCP) đang diễn biến vô cùng phức tạp, đã có 29 tỉnh thành xảy ra dịch với trên 1,2 triệu con heo các loại phải tiêu hủy bắt buộc do mắc bệnh DTHCP. Dự báo, trên phạm vi cả nước DTHCP còn tiếp tục lây lan nhanh rộng và kéo dài gây rất nhiều thiệt hại cho người chăn nuôi và ngân sách nhà nước.

           Hiện nay bệnh DTHCP đang có xu hướng chuyển dịch vào phía Nam (hiện đã có 03 tỉnh phát dịch là Đồng Nai, Bình Phước và Hậu Giang), nhận định nguy cơ phát sinh và lây lan rộng bệnh DTHCP trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là cực kỳ cao. Để chủ động trong công tác phòng chống bệnh DTHCP, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hai do dịch gây ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, Ngành, UBND các huyện (TP, TX) xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch, trong đó có giải pháp về chính sách hỗ trợ tiêu hủy heo mắc bệnh DTHCP.

           Trong khi chờ Bộ Nông nghiệp và PTNT tham mưu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 16/5/2019, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 4598/UBND-VP V/v tạm thời thực hiện chính sách hỗ trợ cho các cơ sở chăn nuôi có heo buộc phải tiêu hủy do mắc bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nội dung chính như sau:

1. Tạm thời cho phép các huyện (TP, TX) thực hiện hỗ trợ cho chủ vật nuôi có heo mắc bệnh, heo nghi mắc bệnh Dịch tả heo Châu Phi buộc phải tiêu hủy để phòng, chống dịch bệnh lây lan nhanh chóng như hiện nay, hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra trên diện rộng, kể cả khi xuất hiện dịch bệnh nhưng chưa được công bố dịch theo Quyết định số 1353/QĐ.UBND ngày 14/6/2013 của UBND tỉnh  ban hành quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Quyết định số 2846/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định chi tiết mức hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh về sửa đổi Điều 2 Quyết định số 2846/ ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. Mức hỗ trợ tạm thời như sau:

 - Mức hỗ trợ chung khi tiêu hủy heo là: 38.000 đ/kg (áp dụng chung cho tất cả các loại heo).

- Khi giá heo hơi tại thị trường bình quân tăng lên trên 47.500 đ/kg, Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Công thương và các địa phương rà soát giá cả thị trường tổng hợp báo cáo, tham mưu UBND tỉnh thay đổi mức hỗ trợ tiêu hủy heo cho phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Chính Phủ tại Nghị quyết số 16/2019/NQ-CP ngày 07/3/2019.


3. Đề nghị các Sở, Ngành có liên quan và UBND các huyện (TP, TX) nghiên cứu và áp dụng phù hợp với tình hình thực tế; các quy định khác về cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn giữ nguyên không thay đổi.

CBTMNS