Bà Rịa - Vũng Tàu được phân bổ 2.880 giấy phép khai thác thủy sản xa bờ

19/06/2019 - 07:04 | An toàn thực phẩm

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôgn thôn vừa có văn bản giao hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản tại vùng khơi cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được giao 2.880 chỉ tiêu giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên, đứng thứ 4 cả nước. Cụ thể, nghề lưới kéo được giao hạn ngạch 1.500 chiếc, lưới rê 440 chiếc, lưới vây 250 chiếc và các ngành nghề khác 690 chiếc. 


Tàu khai thác thủy sản xa bờ tỉnh Bà Rịa - Vũng TàuTheo Chi cục Thủy sản tỉnh, hạn ngạch được giao phù hợp với số lượng tàu cá đánh bắt xa bờ hiện nay của tỉnh nên không gây xáo trộn, khó khăn cho ngư dân. Bên cạnh đó, việc giao hạn ngạch còn giúp quản lý số lượng tàu cá, ngành nghề khai thác và kiểm soát công suất khai thác để bảo vệ nguồn lợi thủy sản của các ngư trường.

Xoan Anh