Cung cấp sản phẩm đặc trưng của tỉnh cho Vietnam Airlines.

06/04/2021 - 10:12

Thực hiện sự Chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản chủ trì, triển khai Công văn số 588/SCT-QLTM ngày 29/3/2021 của Sở Công thương về việc cung cấp sản phẩm đặc trưng của tỉnh cho Vietnam Airlines;

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản xin thông báo và kính đề nghị Quý cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh cung cấp thông tin các sản phẩm đặc trưng của tỉnh (như: các sản phẩm đã qua chế biến cafe, ca cao, hồ tiêu, nấm, hạt điều, mật ong, thủy sản khô; các sản phẩm trái cây, nhãn xuồng cơm vàng, bưởi da xanh, mãng cầu ta, dưa lưới,…) gửi về Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trước ngày 12/4/2021 để tổng hợp, tham mưu Sở gửi Sở Công thương theo đúng quy định.

Thông tin liên hệ: Phòng Chế biến Thương mại Nông sản - Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; người liên hệ: Ông Nguyễn Văn Bình, điện thoại: 0974.254.607; email: vannguyenbinh@gmail.com ./.

Kim Khánh