Triển khai việc xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

26/05/2020 - 08:10

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thông báo đến các Hợp tác xã, doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh biết việc xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia như sau:

1.       Việc xử lý hồ sơ thủ tục hành chính hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được thực hiện tại Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ ncovi.dichvucong.gov.vn

2.       Hiện nay trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã cung cấp một số dịch vụ công, trong đó bao gồm 02 dịch vụ có sự tham gia của UBND cấp tỉnh, cấp huyện như sau:

           - Thủ tục hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương;

          - Thủ tục hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Để thực hiện đăng ký hồ sơ trực tuyến, đối tượng nộp hồ sơ cần có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Đối tượng nộp hồ sơ là doanh nghiệp, trường học, tổ chức, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, công dân. Yêu cầu phải có USB ký số hoặc sim ký số để đăng ký tài khoản. Căn cứ vào thông tin đăng ký, hệ thống sẽ gửi kết quả đăng ký tài khoản và thông báo thời điểm có thể nộp hồ sơ trực tuyến về số điện thoại đã đăng ký. Sau khi nộp hồ sơ thành công, người nộp hồ sơ có thể tra cứu tình trạng xử lý theo mã hồ sơ hoặc vào mục Dịch vụ công của tôi để theo dõi chi tiết.

             Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản xin thông báo đến các Hợp tác xã, doanh nghiệp, công ty, cơ sở  sản xuất, kinh doanh nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh biết, lưu ý thực hiện.

Song Nhi