Dời thời gian tổ chức Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây – Đà Nẵng 2020.

27/07/2020 - 08:22

             Ngày 26/7/2020 Ban tổ chức Hội chợ Quốc tế Thương mại,  Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây – Đà Nẵng 2020 thuộc Sở Công thương TP. Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 204/TTKCXT-XTTM về việc dời thời gian tổ chức Hội chợ Quốc tế Thương mại,  Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây–Đà Nẵng 2020;

Hiện nay do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại TP.Đà Nẵng và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy Đà Nẵng, UBND TP.Đà Nẵng tại Công văn số 4869/YBND-SYT ngày 25/7/2020 về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản xin thông báo đến Quý doanh nghiệp, cơ sở “dời” thời gian tổ chức Hội chợ Quốc tế Thương mại,  Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây – Đà Nẵng 2020 từ ngày 04-09/8/2020 như kế hoạch.

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản xin chân thành cảm ơn tới quý doanh nghiệp, cơ sở đã nhiệt tình ủng hộ, đăng ký tham gia, mong các doanh nghiệp, cơ sở thông cảm cho sự việc bất khả kháng này và đơn vị sẽ thông báo tới Quý doanh nghiệp, cơ sở thời gian tổ chức lại khi Ban tổ chức và Sở Công thương TP.Đà Nẵng có văn bản thông báo./.

Ngọc Hiền