THÔNG BÁO: CHƯƠNG TRÌNH TIÊM PHÒNG MIỄN PHÍ VẮC XIN PHÒNG BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC TRÂU, BÒ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

01/08/2022 - 10:06

Trong thời gian từ 25/7 đến 21/8/2022, trâu, bò của các hộ chăn nuôi bò tư nhân trên địa bàn tỉnh sẽ được tiêm phòng miễn phí vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục.

Để chủ động ngăn chặn các loại dịch bệnh nguy hiểm trên động vật, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết và khí hậu hiện nay rất thuận lợi cho sự phát triển của các loại véc tơ truyền bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh (Sở Nông nghiệp và PTNT) sẽ tổ chức cấp phát miễn phí vắc xin cho các hộ chăn nuôi bò tư nhân trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trước khi tổ chức tiêm phòng, cơ quan quản lý thú y cấp huyện phối hợp địa phương thống kê, lập danh sách các cơ sở chăn nuôi, tổng đàn trâu bò thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ tiêm phòng gửi về Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh để tổ chức cấp phát và tiến hành tiêm phòng; đồng thời thực hiện tốt công tác giám sát đàn gia súc trước, sau tiêm phòng; theo dõi và phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp gia súc bị phản ứng do tiêm phòng.

Loại vắc xin được cấp phát miễn phí trong đợt tiêm phòng này là LSD-Lumpyvac (Thổ Nhĩ Kỳ), đây là vắc xin đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT ghi nhận đạt tỷ lệ bảo hộ trên 85% và theo khuyến cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, loại vắc xin này chỉ sử dụng cho trâu bò, bê nghé khỏe mạnh từ 04 tháng tuổi trở lên. Đối với những địa phương có áp lực dịch cao thì nên tiêm cho trâu bò, bê nghé khỏe mạnh từ 02 tháng tuổi trở lên. Không tiêm cho trâu bò, bê nghé có triệu chứng của bệnh Viêm da nổi cục hoặc đang bị các bệnh khác và trâu bò đang mang thai kỳ cuối.

Được biết, có khoảng 42.000 liều vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục sẽ được cấp phát miễn phí cho các cơ sở chăn nuôi tư nhân trên địa bàn tỉnh và 28 ngày sau thời gian tiêm phòng, tổ chức lấy mẫu huyết thanh kiểm tra tỷ lệ bảo hộ đồng thời tổ chức tiêm phòng bổ sung nếu cần thiết.

Ngoài ra, Chi cục Chăn nuôi và Thú y còn tổ chức cấp phát miễn phí các loại vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng gia súc, Dịch tả heo cổ điển, heo Tai xanh, Cúm gia cầm và Niu - cát - xơn trên gà cho các đối tượng thuộc diện được miễn phí tiêm phòng để tiêm phòng mũi 2 cho số gia súc, gia cầm mới tiêm lần đầu và tiêm phòng bổ sung cho số động vật chưa được tiêm phòng đợt chính, đàn đến tuổi tiêm phòng, đàn mới phát sinh và đàn đã hết thời gian miễn dịch bảo hộ.

Thịnh Đức Minh