Thông báo: các Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai len

28/06/2021 - 10:15

Căn cứ thông tư số 02/2021/TT-BCT ngày 11/6/2021 của Bộ Công Thương quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai len (UKVFTA) và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 7 năm 2021.

Thông tư gồm 05 Chương, 42 Điều và 08 Phụ lục kèm theo, áp dụng cho các cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O); Thương nhân; Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến xuất xứ hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu. Quy định cụ thể về cách xác định xuất xứ hàng hóa; Chứng nhận và kiểm tra xuát xứ hàng hóa, Cơ chế chứng nhận xuất xứ trong UKVFTA…

Nội dung cụ thể của thông tư được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương www.moit.gov.vn

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản thông báo đến Quý cơ quan, doanh nghiệp để biết và thực hiện./.

Nguyễn Bình