Mời đăng ký tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020

26/06/2020 - 15:45

Căn cứ Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại năm 2020 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;  Trong năm 2020, Trung tâm Xúc tiến thương mại – Đầu tư – Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ chủ trì, phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; Hội Nông dân tỉnh, Liên minh Hợp Tác xã tổ chức tham gia một số Hội chợ nhằm quảng bá, kết nối, đưa sản phẩm nông nghiệp của tỉnh ra nhiều thị trường tiêu thụ,

          Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thông báo đến các tổ chức/cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nông lâm sản và thủy sản biết nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức các Hội chợ triển lãm để đăng ký tham gia, cụ thể như sau:

1. Hội chợ Quốc tế - Thương mại - Du lịch và Đầu tư hành lang kinh tế Đông Tây – Đà Nẵng 2020:

- Thời gian: 04-09/8/2020.

- Địa điểm: Trung tâm Hội chợ - Triển lãm Đà Nẵng; số 09 đường Cách Mạng Tháng 8, Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng;

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Xúc tiến thương mại – Đầu tư – Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

- Đơn vị phối hợp: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

- Đối tượng tham gia: Các tổ chức/cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Mặt hàng tham gia: Các sản phẩm nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

    - Số lượng gian hàng Chi cục Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản hỗ trợ: 03 gian hàng tiêu chuẩn.

    Hạn đăng ký: Trước ngày 15/7/2020 (đơn vị sẽ ưu tiên chọn các cơ sở đăng ký trước, nếu trước thời hạn đã đủ số lượng cơ sở đăng ký, đơn vị sẽ ngừng nhận đơn đăng ký của các cơ sở);

2. Hội chợ VietNam Expo 2020

- Thời gian: 21-24/10/2020;

- Địa điểm: Trung tâm triển lãm Hoàn Kiếm, Hà Nội; số 91 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội;

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Xúc tiến thương mại – Đầu tư – Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

- Đơn vị phối hợp: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

- Đối tượng tham gia: Các tổ chức/cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

- Mặt hàng tham gia: Các sản phẩm nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

    - Số lượng gian hàng Chi cục Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản hỗ trợ: 02 gian hàng tiêu chuẩn.

    Hạn đăng ký: Trước ngày 15/9/2020 (đơn vị sẽ ưu tiên chọn các cơ sở đăng ký trước, nếu trước thời hạn đã đủ số lượng cơ sở đăng ký, đơn vị sẽ ngừng nhận đơn đăng ký của các cơ sở);

3. Hội chợ Nông nghiệp Cần Thơ

- Thời gian: 11-15/11/2020

- Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Cần Thơ

-  Đơn vị chủ trì: Trung tâm Xúc tiến thương mại – Đầu tư – Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

- Đơn vị phối hợp: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Đối tượng tham gia: Các tổ chức/cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

- Mặt hàng tham gia: Các sản phẩm nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

    - Số lượng gian hàng Chi cục Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản hỗ trợ: 03 gian hàng tiêu chuẩn.

Hạn đăng ký: Trước ngày 01/10/2020 (đơn vị sẽ ưu tiên chọn các cơ sở đăng ký trước, nếu trước thời hạn đã đủ số lượng cơ sở đăng ký, đơn vị sẽ ngừng nhận đơn đăng ký của các cơ sở);

4. Chính sách hỗ trợ:

+ Chi cục Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản hỗ trợ các chi phí: thuê gian hàng và trang trí gian hàng cho doanh nghiệp tham gia;

+ Trung tâm Xúc tiến thương mại – Đầu tư – Du lịch tỉnh hỗ trợ chi phí vận chuyển hàng hóa từ điểm tập kết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến địa điểm diễn ra Hội chợ

- Chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác do doanh nghiệp chi trả.

5. Yêu cầu đối với các doanh nghiệp tham gia:

+ Doanh nghiệp có giấy phép đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm hoặc Cam kết kết sản xuất ATTP, …;

+ Hàng hóa tham gia phải đúng mặt hàng theo yêu cầu;

+ Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của ban tổ chức;

+ Hoàn thiện các mẫu đơn, chứng từ theo đúng quy định;

+ Nếu doanh nghiệp đăng ký tham dự, nhưng  không tham gia phải hoàn lại toàn bộ chị phí thuê gian hàng, thiết kế Maket và các chi phí khác do ban tổ chức quy định;

+ Vận chuyển hàng hóa từ cơ sở đến đến địa điểm tập kết của ban tổ chức theo đúng quy định.

6. Thông tin liên hệ: Các doanh nghiệp, cơ sở có nhu cầu tham gia các Hội chợ, vui lòng  đăng ký gửi về Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh, địa chỉ: Quốc lộ 55, Khu phố Long Bình, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; người liên hệ: Ông Nguyễn Văn Bình – điện thoại: 0974.254.607; email: vannguyenbinh@gmail.com.  (kèm theo mẫu phiếu đăng ký tham gia). Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trân trọng thông báo./.

Ngọc Hiền

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA

 

Tên hội chợ:………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

1. Tên cơ sở:............................................................................................

2. Địa chỉ:................................................................................................

3. Người đại diện:....................................................................................

Điện thoại:............................... Email:.....................................................

4. Lĩnh vực hoạt động chính:...................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

2. Sản phẩm tham gia:.............................................................................

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

................................................................................................................

- Số lượng gian hàng:..............................................................................

- Yêu cầu riêng:……………………………………………………………..

 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

                                                                 (ghi rõ họ tên, ký tên, đóng đấu)