Mời tham gia Hội chợ “Nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc tại Lào Cai năm 2020”.

27/08/2020 - 09:13

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản xin thông báo tới các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh biết thời gian, địa điểm, nội dung… có nhu cầu đăng ký tham gia Hội chợ “Nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc tại Lào Cai năm 2020”, như sau:

1. Quy mô: Dự kiến 300 gian hàng tiêu chuẩn; 01 Khu trưng bầy, giới thiệu thành tựu phát triển sản phẩm OCOP của tỉnh Lào Cai; 01 Khu triển lãm chung ngành nông nghiệp (triển lãm các sản phẩm OCOP của các tỉnh phía Bắc); 01 Khu trưng bày, triển lãm sinh vật cảnh, giống cây trồng.

2. Thời gian tổ chức: từ ngày 22-26/10/2020.

3. Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội chợ triển lãm Kim Thành, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai;

4. Đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai; Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Đối tượng tham gia: Các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước; Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công thương, Trung tâm khuyến công và XTTM tỉnh; các tổ chức, đơn vị khác thuộc các tỉnh thành phố; các hiệp hội, ngành hàng; UBND các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Lào Cai; các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã trong nước …Trong đó, chủ yếu tập trung mời các hiệp hội, ngành hàng, doanh nghiệp, địa phương, đơn vị có sản phẩm chất lượng, tiêu biểu về triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm – OCOP và sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP.

6. Các mặt hàng trưng bày, bán tại Hội chợ: Hội chợ tập trung trưng bày, giới thiệu, bán các mặt hàng nông sản đặc hữu, các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP và đã được xếp hạng sao của các địa phương trong tỉnh và trên toàn quốc; các sản phẩm OCOP gắn với du lịch; hàng nông, lâm, thủy hải sản, dược liệu, giống cây trồng,vật nuôi…; máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, hàng điện tử, điện lạnh, đồ gia dụng, cụng cụ gia đình, hàng tiêu dùng; đồ gỗ gia dụng, đồ thủ công mỹ nghệ, các món ẩm thực mang đặc trưng của các vùng miền; các loại sinh vật cảnh, các vật tư, thiết bị phụ vụ chăm sóc sinh vật cảnh…

7. Địa chỉ liên hệ: Các cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã và đơn vị có nhu cầu tham gia, vui lòng liên hệ:

- Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Lào Cai;

- Địa chỉ: Khối 8, tòa 2, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai - Điện thoại: 02143.825.682/0973.516.762 – Trang.

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản xin thông báo đến Quý cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã biết và đăng ký tham gia./.

 

Ngọc Hiền