Mời đăng ký tham dự buổi kết nối các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất nông sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với Tập đoàn Xuất khẩu nông sản VINA T&T.

11/08/2020 - 08:07

Căn cứ công văn số 11/2020/CV-NL, ngày 22/7/2020 của Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nón Lá về việc xin hỗ trợ kết nối  các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất nông sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với Tập đoàn Xuất khẩu nông sản VINA T&T. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản kính đề nghị các doanh nghiệp/hợp tác xã/cơ sở sản xuất nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham dự buổi kết nối các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất nông sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với Tập đoàn Xuất khẩu nông sản VINA T&T.

Địa chỉ liên hệ: Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Cà phê Nón Lá; Số 207, Thôn Chu Hải, xã Tân Hải, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; người liên hệ: Ông Trần Kim Khuê – điện thoại: 0967.827.370 – Emai: nonlacoffee.com

Sau khi kết thúc buổi kết nối (trong vòng 3 ngày), đề nghị Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Cà phê Nón có báo cáo kết quả về Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; người liên hệ: Ông Nguyễn Văn Bình – điện thoại: 0974.254.607 – Email:vannguyenbinh@gmail.com.

       Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản xin thông báo./.

 

Tấn Phước