Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt hơn 24 tỷ USD trong 5 tháng

07/06/2024 - 15:49 | Giá cả, thông tin thị trường

5 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 24,14 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu 6,53 tỷ USD, tăng 64,5%.

             Ngày 31/5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông tin về tình hình sản xuất, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong 5 tháng đầu năm.

            Theo đó, kim ngạch xuất khẩu của hầu hết các nhóm hàng nông, lâm, thủy sản đều tăng, nhờ đó, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 24,14 tỷ USD (tăng thêm 4,2 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể: nông sản xuất khẩu 13,11 tỷ USD, tăng 27,7%; lâm sản 6,58 tỷ USD, tăng 22,7%; thủy sản 3,5 tỷ USD, tăng 3,6%; chăn nuôi 199 triệu USD, tăng 5,6%.

            Trong đó, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục là 3 thị trường xuất khẩu lớn nhất. Giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sang Hoa Kỳ chiếm 20,6%, tăng 23,9%; Trung Quốc chiếm 19,2%, tăng 8,6% và Nhật Bản chiếm 6,7%, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

            Về giá trị xuất khẩu, hầu hết các mặt hàng chủ lực đều cao hơn cùng kỳ năm ngoái, như: Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 6,14 tỷ USD (tăng 23,6%); cà phê đạt 2,9 tỷ USD (tăng 44,1%); gạo đạt 2,65 tỷ USD (tăng 38,2%); hạt điều đạt 1,55 tỷ USD (tăng 19,3%); rau quả đạt 2,59 tỷ USD (tăng 28,1%) và tôm đạt 1,3 tỷ USD (tăng 7,5%).

            Giá xuất khẩu bình quân như sau: Gạo đạt 638 USD/tấn, tăng 20,5%; cà phê đạt 3.482 USD/tấn, tăng 49,9%; cao su đạt 1.504 USD/tấn, tăng 8,8%; hồ tiêu 4.308 USD/tấn, tăng 39,3%; riêng hạt điều đạt 5.378 USD/tấn, giảm 8,6%; chè 1.656 USD/tấn, giảm 0,8%…

            Giá trị xuất khẩu vào các thị trường đều tăng. Trong đó, xuất khẩu sang thị trường châu Á đạt 11,31 tỷ USD (tăng 17,5%); châu Mỹ đạt 5,4 tỷ USD (tăng 23,1%); châu Âu đạt 3,2 tỷ USD (tăng 39,4%); châu Phi đạt 459 triệu USD (tăng 26,1%) và châu Đại Dương đạt 341 triệu USD (tăng 24,8%).

            Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin về việc Ủy ban châu Âu (EC) dời lịch kiểm tra tình hình chống khai thác IUU tại Việt Nam sang tháng 9 – 10.2024 thay vì tháng 5.2024. Cùng với đó, tháng 5.2024, Nghị định số 37/2024/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2017/NQ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản và Nghị định số 38/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản mới có hiệu lực. Do đó, EC lùi thời gian sang kiểm tra, giám sát và thanh tra để xem xét quá trình triển khai 2 Nghị định trên. EC vẫn khuyến nghị Việt Nam về một số nội dung như quản lý đội tàu, giám sát đội tàu, truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm hành chính, đây là yêu cầu rất quyết liệu của EC để gỡ thẻ vàng.

                                                            VTH (Nguồn: vietnam.vn)