Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

09/11/2020 - 08:58 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Sáng ngày 05/11/2020, Chi Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở NN&PTNT) phối hợp với Tập đoàn Lộc Trời tổ chức hội nghị triển khai chuỗi liên kết và tiêu thụ sản phẩm lúa trên toàn tỉnh giai đoạn 2020-2023.

Theo ông Nguyễn Quang Toàn đại diện tập đoàn Lộc Trời, Tập đoàn là đơn vị đầu tiên trên thế giới thực hiện được cánh đồng lúa theo tiêu chuẩn quốc tế về sản xuất lúa gạo bền vững. Mục tiêu xây dựng chuỗi liên kết là tối ưu hóa hiệu quả canh tác thông qua xây dựng vùng nguyên liệu quy mô lớn, đồng nhất, đạt chất lượng theo yêu cầu của người thu mua. Bảo vệ sức khỏe nông dân, giảm thiểu ô nhiễm môi trường thông qua ứng dụng công nghệ cao, giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón. Hoàn thiện chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện, định hướng và quy hoạch của địa phương, với sự tham gia của các thành phần có đủ năng lực, chuyên môn ở các công đoạn của chuỗi liên kết sản xuất như: cơ giới hóa bằng thiết bị hiện đại (máy bay phun thuốc, máy gieo sạ, máy làm đất …), cung ứng vật tư nông nghiệp đầu vào, vận chuyển, chế biến sau thu hoạch…


                Ông Trần Văn Cường, Giám đốc Sở NN&PTNT và

      đại diện Tập đoàn Lộc Trời ký bản ghi nhớ liên kết, tiêu thụ sản phẩm lúa   


Theo ông
Trần Văn Cường, Giám đốc Sở NN&PTNT, việc xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ lúa giữa Tập đoàn Lộc Trời với địa phương là phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị sản xuất theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020-2025). Vì vậy, với mong muốn của Tập đoàn Lộc Trời cùng các nhà khoa học phối hợp với địa phương nghiên cứu để thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh, về phía ngành luôn đồng hành và xem đó như là trách nhiệm để xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững tương xứng với tiềm năng, lợi thế hiện có. 

            Sau khi bàn bạc, trao đổi tại hội nghị, Tập đoàn Lộc Trời và Sở NN&PTNT thống nhất ký kết bản ghi nhớ chương trình hợp tác xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ lúa. Theo đó, Tập đoàn Lộc Trời sẽ tổ chức thu mua sản phẩm lúa của HTX Nông nghiệp, dịch vụ An Nhứt trong 3 năm, bắt đầu từ vụ Đông Xuân 2020-2021 đến hết năm 2023. Tập đoàn Lộc Trời cam kết cung ứng các dịch vụ đầu vào (giống, phân bón, thuốc BVTV) bảo đảm chất lượng, cử cán bộ kỹ thuật tham gia nhân sự quản lý vào các hợp tác xã, tổ hợp tác; trực tiếp xuống các hợp tác xã liên kết hướng dẫn giúp nông dân sản xuất đạt hiệu quả. Trước mắt, chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ lúa được thực hiện điểm tại địa bàn huyện Long Điền để đánh giá, làm cơ sở nhân rộng mô hình trong thời gian tiếp theo.

 Tin, bài: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật