Xã Bông Trang, Hòa Hưng thuộc huyện Xuyên Mộc đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

10/07/2024 - 10:54 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ký quyết định công nhận xã Hòa Hưng và Bông Trang thuộc huyện Xuyên Mộc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tại Quyết định số 1710/QĐ-UBND và số 1711/QĐ-UBND. Đồng thời chỉ đạo 02 xã Hòa Hưng và Bông Trang tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.


 

 Trong những năm qua, UBND và Ban quản lý xã Hòa Hưng, Bông Trang đã tập trung thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền, vận động và đề ra nhiều giải pháp hiệu quả để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Xác định rõ vai trò trách nhiệm của từng ngành, từng bộ phận của hệ thống chính trị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, thiếu sót trong quá trình thực hiện. Từ đó đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nâng cao nhận thức của nhân dân và huy động được mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả Chương trình. Đến nay, bộ mặt nông thôn của đã có nhiều thay đổi. Người dân đã nhận thức được lợi ích của việc xây dựng nông thôn mới và đã thực hiện tốt, tự nguyện đóng góp công sức, tiền của, tài sản để xây dựng và mở rộng các trục đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng...

Có thể nói sự thành công của Chương trình nông thôn mới ở xã là kết quả từ sự đồng thuận ý Đảng, lòng dân, đầu tư đúng chỗ, đúng trọng tâm, trọng điểm, huy động được sự tham gia tích cực của người dân và khắc phục khó khăn ở từng địa phương. Với những nỗ lực không ngừng từ những năm đầu thực hiện Chương trình. Đến nay, hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được quan tâm đầu tư, đã cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống khu dân cư. Xã đã hoàn thành 15/15 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, đạt tỷ lệ 100%.

Hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của xã Bông Trang đã được UBND huyện Xuyên Mộc hoàn thành đầy đủ, đúng trình tự và thủ tục và đã được Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tiếp nhận, thẩm tra, đánh giá đảm bảo theo đúng quy định. Với những kết quả đã đạt được, xã Hòa Hưng Bông Trang, huyện Xuyên Mộc được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 tại Quyết định số 1710/QĐ-UBND và 1711/QĐ-UBND ngày 01/7/2024.

May