VÙNG TRỒNG CHUỐI XUẤT KHẨU ĐƯỢC MỞ RỘNG

03/05/2024 - 15:30 | Xúc tiến thương mại

Ngày 23/4/2024 Cục Bảo vệ thực vật ban hành văn bản số 911/BVTV-HTQT về việc vùng trồng, cơ sở đóng gói xuất khẩu sang Trung Quốc, theo đó thông báo Bà rịa – Vũng tàu được mở rộng thêm diện tích, sản lượng chuối xuất khẩu thêm 102 ha và 6.135 tấn/năm, hiện trên địa bàn tỉnh có 05 vùng trồng trên địa bàn huyện Xuyên Mộc (02 vùng), Châu Đức (03 vùng) với diện tích 672 ha, sản lượng 20.795 tấn/năm, với 8 mã số đi thị trường Trung Quốc. Hiện chỉ có chuối là xuất khẩu ổn định, thường xuyên nhất so với các loại quả khác, ngoài ra còn có sầu riêng xuất theo mùa, bưởi gần đây các nhà thu mua đang hợp đồng ký kết xuất thử, trong tháng 4 năm 2024 đã xuất thành công 1 container sang thị trường Hoa Kỳ. Còn nhãn, thanh long hiện chưa xuất khẩu.

Để duy trì mã số xuất khẩu, các vùng trồng cần áp dụng sản xuất nông nghiệp ViepGAP, an toàn, hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất để tạo ra số lượng sản phẩm lớn, chất lượng cao, ngành nông nghiệp sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn, kiểm tra, giám sát, để nâng cao năng lực, nhận thức của người dân, doanh nghiệp tuân thủ, chuẩn hóa vùng trồng, cơ sở đóng gói. Ngoài ra các vùng trồng cần viết nhật ký điện tử trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, hiện nhật ký đang sử dụng miễn phí vừa thuận lợi cho vùng trồng, theo đó để cơ quan quản lý giám sát, trường hợp các vùng trồng không duy trì viết nhật ký lên cơ sở dữ liệu quốc gia từng vụ sản xuất và được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật giám sát định kỳ hàng năm thì khi xuất khẩu thực hiện khai báo Hải quan và làm chứng thư kiểm dịch thì sẽ không được thông qua.

Theo ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, mục tiêu của tỉnh không chỉ dừng lại ở việc duy trì và nhân rộng mã số vùng trồng cho các loại cây ăn trái chủ lực xuất khẩu với một quy trình chặt chẽ từ trồng, chăm sóc, kiểm dịch thực vật…, mà ý nghĩa lớn hơn là tỉnh xây dựng được hình ảnh minh bạch, trách nhiệm về nông sản.

HPN – Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật