Việt Nam nhập khẩu thịt và các sản phẩm thịt từ 37 thị trường

13/03/2024 - 11:02 | Giá cả, thông tin thị trường

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết: Việt Nam đang nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt từ 37 thị trường; trong đó, Ấn Độ là thị trường cung cấp thịt và các sản phẩm từ thịt lớn nhất, chiếm 29,53% tổng lượng thịt và các sản phẩm từ thịt nhập khẩu của cả nước.

          Cục Xuất nhập khẩu dẫn số liệu thống kê từ của Tổng cục Hải quan cho thấy, tháng 1/2024, Việt Nam nhập khẩu gần 62,44 nghìn tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, trị giá 127,52 triệu USD, giảm 3,5% về lượng và giảm 1,8% về trị giá so với tháng 12/2023. Thế nhưng, so với tháng 1/2023 nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt tăng 76,2% về lượng và tăng 72% về trị giá.

          Theo Cục Xuất nhập khẩu, trong tháng 1/2024, nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt từ Ấn Độ đạt gần 18,44 nghìn tấn, trị giá 55,36 triệu USD, tăng 16,9% về lượng và tăng 11,8% về trị giá so với tháng 12/2023. Nếu so sánh với tháng 1/2023 nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt tăng 184,9% về lượng và tăng 190,7% về trị giá.

          Thống kê cũng chỉ rõ, trong tháng 1/2024, Việt Nam nhập khẩu chủ yếu các chủng loại như thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm thuộc tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh; thịt trâu tươi đông lạnh; phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, trâu, bò sống ướp lạnh hoặc đông lạnh; thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh; thịt bò tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh… Lượng và trị giá nhập khẩu các chủng loại này đều tăng mạnh so với tháng 1/2023.

          Cũng trong thời gian này, Việt Nam nhập khẩu 5,86 nghìn tấn thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh, trị giá 13,01 triệu USD, giảm 22,9% về lượng và giảm 25,2% về trị giá so với tháng 12/2023. Tuy nhiên, so với tháng 1/2023 tăng 19,2% về lượng và tăng 12,5% về trị giá. Giá nhập khẩu trung bình đạt 2.221 USD/tấn, giảm 3,1% so với tháng 12/2023 và giảm 5,6% so với tháng 1/2023.

          Tháng 1/2024, Việt Nam nhập khẩu thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh từ 14 thị trường; trong đó, chủ yếu được nhập khẩu từ Brazil chiếm 44,63%; Nga chiếm 25,29%; Canada chiếm 8,36% tổng lượng thịt lợn nhập khẩu của Việt Nam trong tháng 1/2024. Đáng lưu ý, ngoại trừ Nga, lượng thịt lợn nhập khẩu từ các thị trường này đều tăng mạnh so với tháng 1/2023./.

                                                VTH (Nguồn: Bộ Công thương)