UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC, TIẾP TỤC HỖ TRỢ NÔNG DÂN THAM GIA NGHỊ QUYẾT SỐ 21/2020/NQ-HĐND NGÀY 13/12/2020 CỦA HĐND TỈNH

14/08/2023 - 14:23 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Thực hiện Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Trong 2 ngày 12/8 và 13/8/2023, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Châu Đức, phối hợp với Hợp tác xã Ca cao Châu Đức và UBND các xã Bình Giã, Bình Trung, Sơn Bình, Suối Rao, Quảng Thành, Xà Bang, Kim Long, Bàu Chinh, Láng Lớn tiến hành cấp phát 156,25 tấn phân bón hữu cơ vi sinh cho 86 hộ dân tham gia kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ca cao của Hợp tác xã Ca cao Châu Đức.

                Đây là chính sách hỗ trợ nhằm phát triển các doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ nông dân,... gắn kết cùng nhau xây dựng và phát triển bền vững các chuỗi giá trị sản phẩm, nâng cao thu nhập và lợi ích của các bên tham gia, củng cố phát triển các tổ chức nông dân, Hợp tác xã thông qua liên kết, xây dựng vùng nguyên liệu ổn định phục vụ chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh. Nông dân tham gia dự án được hỗ trợ 50% chi phí phân bón, người dân đối ứng 50%, theo đó có 86 hộ với tổng diện tích 55,7 ha được hỗ trợ phân bón hữu cơ vi sinh để đầu tư chăm sóc cây ca cao.

            Việc hỗ trợ vật tư phân bón đảm bảo về chất lượng, đủ số lượng do Công ty TNHH MTV Quế Lâm Phương Nam, địa chỉ ấp Trạm Bơm, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị trúng thầu cung cấp. Các hộ dân được hỗ trợ đã rất vui mừng và phấn khởi, coi đây là nguồn động lực giúp họ có thêm điều kiện phát triển sản xuất. Đồng thời góp phần phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn huyện Châu Đức trong thời gian tới.

            CTV. Ngân Phan