Tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thông tin

28/10/2021 - 08:41 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Ngày 22/9/2021, Sở Thông tin và Truyền thông nhận được Công văn số 1281/CATTT-NSCS của Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông về thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thông tin. Đứng trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều người phải sử dụng mạng để làm việc, học tập,... nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể bị lộ lọt, mất an toàn thông tin từ việc mất cảnh giác. Cục An toàn thông tin đã phối hợp với các đơn vị liên quan sản xuất 04 tập phim sitcom tuyên truyền các nguy cơ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho người sử dụng mạng, nội dung các tập phim cụ thể tại các đường link như sau:

Tập 1. Cú click: https://www.youtube.com/watch?v=YRucOqyZhuw

Tập 2. Sự cảnh giác cần thiết:

https://www.youtube. com/watch ?v=uPC0 U_A 0pog

Tập 3. Một vụ tống tiền: https://www.youtube.com/watch?v=9fLYZhRuLQs

Tập 4. Lời tự thú: https://www.youtube.com/watch?v=rcSl_Zq7wCw

Ngoài ra, các tập phim cũng được đăng tải trên trang facebook: An toàn không gian mạng.

Để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn về thông tin, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về đảm bảo an toàn thông tin khi sử dụng mạng, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo phổ biến rộng rãi đến các cơ sở đào tạo, trường học v.v... tuyên truyền cho các giáo viên, học sinh, sinh viên, người tham gia đào tạo, học tập; xem xét, cân đối thời gian để lồng ghép vào chương trình đào tạo, học tập phù hợp với các cấp học.

2. Các cơ quan, đơn vị triển khai tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được biết; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân được biết để cảnh giác, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin.

3. Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường chuyên mục, chương trình, lồng ghép vào các chương trình phù hợp để thông tin, tuyên truyền phổ biến 04 tập phim sitcom nêu trên trên các kênh thông tin đại chúng, để thông tin kịp thời đến Nhân dân.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các Đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã tiếp và phát sóng các nội dung trên của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh trên hệ thống truyền thanh cơ sở; đồng thời tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về thông tin 04 tập phim sitcom nêu trên trên hệ thống truyền thông khác, để kịp thời thông tin tuyên truyền đến Nhân dân biết để cảnh giác, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin.

Kim Khánh