Truy cập, sử dụng trang thông tin điện tử “Phần mềm kết nối cung cầu nông lâm sản và thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” để cập nhật tin tức, giá cả thị trường cũng như đăng tin mua, bán các loại nông sản

10/03/2021 - 07:40 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Từ năm 2019, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đang vận hành và sử dụng trang thông tin điện tử “Phần mềm kết nối cung cầu nông lâm sản và thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” (Gọi tắt là: Phần Mềm).

Hiện nay Phần mềm là nơi để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng tải các thông tin, hàng hóa doanh nghiệp có nhu cầu mua hoặc bán và là nơi giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất kinh doanh, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác, hợp tác đầu tư, quảng bá thương hiệu, nhãn hiệu và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường; Ngoài ra Phần mềm cũng là nơi để quảng bá, giới thiệu những thành tựu, tiềm năng phát triển các thế mạnh của ngành nông nghiệp, cùng các sản phẩm nông, lâm, thủy sản tiêu biểu trên địa bàn tỉnh; Làm đầu mối đẩy mạnh các hoạt động trong công tác xúc tiến thương mại, đầu tư, tiếp thị, nâng cao chất lượng và sự đa dạng các sản phẩm nông nghiệp; Cung cấp kịp thời các văn bản của Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các thông tin có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, thị trường và công tác xúc tiến thương mại;

Ban biên tập Phần mềm kính mời các tổ chức/cá nhân tham gia viết và cung cấp tin, bài, ảnh, tư liệu có liên quan đến nông nghiệp và thị trường cũng như đăng thông tin bán, thông tin mua trên Phần mềm.

1.       Nội dung đăng thông tin bán và mua: Quý tổ chức/cá nhân truy cập trực tiếp Phần mềm để đăng ký và đăng nhập:

- Địa chỉ truy cập:  https://www.ketnoinonglamthuysan-sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn;

- File hướng dẫn sử dụng phần mềm được đăng tải trên: https://www.ketnoinonglamthuysan-sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn        vào mục hướng dẫn sử dụng.

2. Nội dung tin, bài bao gồm một số nội dung chính sau:

- Thông tin giá cá thị trường trong nước và quốc tế; thông tin về các hoạt động xúc tiến thương mại sắp diễn ra trong, ngoài tỉnh và quốc tế.

- Thông tin về dự báo, phân tích, đánh giá thị trường trong nước và quốc tế; thông tin các doanh nghiệp, công ty sản xuất tiêu biểu, uy tin, tham gia chuỗi liên kết sản phẩm trên địa bàn tỉnh; các mô hình, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp,...

4. Địa chỉ gửi tin, bài và hỗ trợ: Mọi tin, bài xin gửi về: Ban biên tập, quản trị Phần mềm; địa chỉ: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; Địa chỉ: Khu phố Long Bình, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền; Email: nongnghiepthitruong@gmail.com; Người liên hệ Bà Bùi Thị Thu – thư ký ban biên tập - Điện thoại: 0984.205.665 hoặc ông Nguyễn Văn Bình – Điện thoại: 0974.254.607

Nguyễn Bình