Trung Quốc thông báo tạm ngừng đánh cá có thời hạn từ 12 giờ ngày 01/5/2022 đến 12 giờ ngày 16/8/2022

23/05/2022 - 13:54 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại văn bản số 2888/BNN-TCTS ngày 10 tháng 5 năm 2022 về việc Trung Quốc thông báo tạm ngừng đánh cá có thời hạn. Thời hạn hoàn thành: trước ngày 25/5/2022.

            Văn bản số 2888/BNN-TCTS cho biết, Bộ Nông nghiệp Nông thôn Trung Quốc thực hiện tạm ngừng đánh cá có thời hạn từ 12 giờ ngày 01 tháng 5 năm 2022 đến 12 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2022 đối với toàn bộ các nghề trừ nghề câu trên các vùng biển trong đó có những vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên biển Đông.

          Trước tình hình nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam thông báo và đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển phối hợp chỉ đạo triển khai ngay một số nội dung sau:

          1. Thông báo ngay cho ngư dân biết về việc tạm ngừng đánh cá có thời hạn của phía Trung Quốc và khẳng định việc Trung Quốc tạm ngừng đánh cá đối với những khu vực thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên biển Đông là không có giá trị.

          2. Động viên ngư dân bám biển sản xuất bình thường trong phạm vi vùng biển của Việt Nam và hướng dẫn ngư dân tổ chức thành đoàn, đội khi đi sản xuất để hỗ trợ nhau trên biển; kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng về các hành vi vi phạm của tàu cá nước ngoài trong vùng biển của Việt Nam

          3. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường giám sát hoạt động khai thác hải sản của tàu cá trên các vùng biển thông qua hệ thống giám sát tàu cá bằng vệ tinh, có biện pháp cảnh báo cho các tàu cá khi cần thiết và đặc biệt quản lý chặt chẽ việc xuất/cập bến của tàu cá hoạt động trong thời gian này. Tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 49/CT-BNN-TCTS ngày 06/01/2021 về việc tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.

          4. Kịp thời thông báo các vụ việc đột xuất phát sinh trên biển đối với tàu cá và ngư dân về đường dây nóng của Cục Kiểm ngư, số điện thoại 024­62737323.

                                                                                       VTH