Triển khai thực hiện hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh

20/10/2021 - 13:47 | Xúc tiến thương mại

Nhằm góp phần thúc đẩy hộ, doanh nghiệp, HTX tham gia các hoạt động trong nông nghiệp, tăng cường ứng dụng công nghệ số vào quy trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, cung cấp dịch vụ nông nghiệp, phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 103/KH-SNN ngày 18/10/2021 về triển khai thực hiện hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, kế hoạch thực hiện nhằm tuyên truyền, phổ biến nội dung hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; Cung cấp danh sách các hộ sản xuất nông nghiệp, doanh nghiệp, HTX để hỗ trợ đưa lên sàn; Hướng dẫn, đào tạo kỹ năng số, kỹ năng hoạt động trên không gian mạng cho các hộ sản xuất, doanh nghiệp, HTX tham gia trên sàn thương mại điện tử.

Ngoài ra, kế hoạch cũng đảm bảo điều kiện sản phẩm nông nghiệp đưa lên sàn thương mại điện tử. Quản lý chặt chẽ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, giám sát chất lượng sản phẩm; hướng dẫn qui trình sản xuất nông nghiệp an toàn và phòng chống dịch bệnh; qui trình thu hoạch, sơ chế, chế biến, đóng gói, bảo quản đảm bảo an toàn thực phẩm; khuyến khích doanh nghiệp áp dụng, chứng nhận các tiêu chuẩn sản xuất tốt (VietGAP, GlobalGAP, HACCP, hữu cơ…). Tăng cường công tác xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; khuyến khích phát triển liên kết chuỗi trong sản xuất nông nghiệp nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng, ổn định và truy xuất được nguồn gốc…

Triển khai giải pháp về truy xuất nguồn gốc (cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc thông qua tem QR code) nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, tạo độ tin cậy của khách hàng khi mua sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. Tăng cường công tác chứng nhận và cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, chứng nhận sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh để quảng bá thương hiệu sản phẩm nông nghiệp của tỉnh.

Hằng năm, phối hợp với các địa phương cập nhật lịch thời vụ thu hoạch các sản phẩm nông lâm thủy sản (các tháng trong năm), ước sản lượng theo từng loại, tiêu chuẩn sản phẩm … để phối hợp với các đơn vị có kế hoạch truyền thông quảng bá, kết nối tiêu thụ, tránh tồn đọng khi vào chính vụ; Cập nhật thường xuyên thông tin về thị trường, giá cả, dịch bệnh, tình hình vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu để cung cấp thông tin cho các hộ sản xuất.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản là đầu mối tham mưu, tổng hợp và cung cấp danh sách các hộ sản xuất, doanh nghiệp, HTX sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh về Sở Thông tin và Truyền thông. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan theo qui đinh.

VTH