TRIỂN KHAI “THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM” NĂM 2023

28/04/2023 - 14:34 | An toàn thực phẩm

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-BCĐLNVSATTP ngày 31/3/2023 của Ban Chỉ đạo Liên ngành an toàn thực phẩm (BCĐLNATTP) Tỉnh về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 với chủ đề “Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.

Mục tiêu của kế hoạch là tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP, thông qua hoạt động kiểm tra, hậu kiểm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những bất cập, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về ATTP, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Trong quá trình kiểm tra kết hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, pháp luật về ATTP, nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng trong công tác bảo đảm ATTP.

Sở Công Thương được Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh giao nhiệm vụ làm trưởng Đoàn kiểm tra số 2 của Tỉnh. Thực hiện kiểm tra, đánh giá việc triển khai tháng hành động vì ATTP của BCĐLNATTP thành phố Bà Rịa, huyện Đất Đỏ, huyện Châu Đức; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố Bà Rịa, huyện Đất Đỏ và huyện Châu Đức.

Dự kiến thời gian triển khai: Từ ngày 04/5/2023 đến ngày 08/5/2023.

Song Nhi