Triển khai Quy trình thiết lập và giám sát vùng trồng trên địa bàn huyện Châu Đức

13/02/2023 - 09:01 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Để nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước đối với các loại nông sản trên địa bàn huyện Châu Đức nhất là các loại cây ăn trái như chuối, bưởi, sầu riêng, mít, bơ; các loại cây rau gia vị, thực phẩm, nấm ăn và nấm dược liệu, thì việc xây dựng Mã vùng trồng không những giúp truy xuất nguồn gốc mà còn gắn với việc giám sát chặt quá trình sản xuất theo quy trình nhất định để đáp ứng yêu cầu của các thị trường, góp phần làm thay đổi nhận thức, hành động của người dân, doanh nghiệp trong việc ghi nhật ký sản xuất.

Hiện nay trên địa bàn huyện Châu Đức đã có 05 vùng trồng sầu riêng tại các Tổ sản xuất sầu riêng Liên Đức I, II, III, IV, xã Xà Bang (với diện tích 87,25 ha) và Hợp tác xã Sầu riêng 9 Bê, xã Láng Lớn (với diện tích 36,95 ha) đã đăng ký xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, được Cục Bảo vệ thực vật tiếp nhận hồ sơ và đề nghị Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) phê duyệt. Ngày 04 và 05/3/2023, phía Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã tổ chức kiểm tra trực tuyến đối với các vùng trồng sầu riêng trên, hiện nay đang chờ kết quả của Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

Đề đẩy mạnh xây dựng mã số vùng trồng trên các loại cây trồng, ngày 31/01/2023, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Châu Đức đã ban hành Công văn số 23/PNN về việc triển khai Quy trình thiết lập và giám sát vùng trồng và đăng ký diện tích cây trồng chủ lực sản xuất theo quy trình để cấp mã số vùng trồng theo Quyết định số 4007/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ cấp, quản lý mã số vùng trồng nội địa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

 Theo đó, đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục triển khai đến các nông hộ, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp Quy trình thiết lập và giám sát vùng trồng để được cấp mã số vùng trồng nội địa theo Quyết định số 3156/QĐ-BNN-TT ngày 19/8/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành tài liệu hướng dẫn tạm thời về cấp, quản lý mã số vùng trồng và Quyết định số 4007/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ cấp, quản lý mã số vùng trồng nội địa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu; Quy trình thiết lập và giám sát vùng trồng để được cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu theo Quyết định số 2481/QĐ-BVTV-KH ngày 30/11/2020 của Cục Bảo vệ thực vật; đồng thời rà soát đăng ký diện tích cây trồng chủ lực sản xuất theo quy trình để được cấp mã số vùng trồng giai đoạn 2023 - 2025.

CTV.Ngân Phan