Triển khai lấy mẫu giám sát tỷ lệ bảo hộ sau tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

12/11/2021 - 09:41 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Trong thời gian từ ngày 18/10/2021 đến ngày 07/11/2021, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp với các địa phương tổ chức tiêm phòng đợt 2 năm 2021 để phòng các bệnh Cúm, Niu-cát-xơn trên gia cầm; Lở mồm long móng trên gia súc và Dịch tả cổ điển trên heo.

Nhằm đánh giá tỷ lệ bảo hộ sau tiêm phòng, từ ngày 15 đến 22 tháng 11 năm 2021, Chi cục Chăn nuôi và Thú y sẽ tổ chức lấy mẫu tại các hộ, gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Đối với gia cầm đã tiêm phòng bệnh Cúm gia cầm và Niu-cát-xơn: tiến hành lấy mẫu huyết thanh (1,5 - 2 ml máu/con), với tổng số mẫu lấy là 915 mẫu (gồm 427 mẫu huyết thanh vịt, ngan; 488 mẫu huyết thanh gà). 7 địa phương trong tỉnh (huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức, thị xã Phú Mỹ và thành phố Vũng Tàu) lấy mẫu ngẫu nhiên 122 mẫu huyết thanh (61 mẫu huyết thanh gà tại 10 hộ chăn nuôi gà đã được tiêm vắc xin phòng bệnh Cúm gia cầm và Niu-cát-xơn thuộc ít nhất 3 địa bàn cấp xã và 61 mẫu huyết thanh vịt tại 10 hộ chăn nuôi vịt đã tiêm vắc xin phòng bệnh Cúm gia cầm thuộc ít nhất 3 địa bàn cấp xã). Riêng huyện Côn Đảo chỉ thực hiện lấy 61 mẫu huyết thanh gà của 10 hộ dân đã được tiêm vắc xin phòng bệnh Cúm gia cầm và Niu-cát-xơn thuộc ít nhất 3 địa bàn khu dân cư, không tổ chức lấy mẫu huyết thanh vịt.

Đối với trâu, bò, dê cừu đã tiêm vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng: tiến hành lấy mẫu huyết thanh (2 - 3 ml/con), tổng số mẫu lấy là 122 mẫu, trong đó phân bổ số lượng mẫu huyết thanh cần lấy/địa bàn như sau: 10 mẫu huyết thanh trâu bò và 10 mẫu huyết thanh dê, cừu đối với các huyện Châu Đức, Đất Đỏ, Xuyên Mộc và thị xã Phú Mỹ; 8 mẫu huyết thanh trâu, bò và 8 mẫu huyết thanh dê, cừu; thành phố Vũng Tàu tổ chức lấy 5 mẫu huyết thanh trâu, bò và 5 mẫu huyết thanh dê, cừu.

Đối với heo đã tiêm vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng và Dịch tả heo cổ điển: tiến hành lấy mẫu huyết thanh (2 - 3 ml/con), 8 địa phương trong tỉnh sẽ thực hiện lấy mẫu 61 mẫu/địa phương. Mỗi huyện, thị xã và thành phố chọn ngẫu nhiên 10 hộ chăn nuôi heo thuộc ít nhất 3 địa bàn cấp xã.

Chế độ phụ cấp cho cán bộ thực hiện công tác lấy mẫu được quy định như sau: 4.500 đ/con (mẫu huyết thanh gia cầm), 18.000 đ/con (mẫu huyết thanh heo) và 30.000 đ/con (mẫu huyết thanh trâu, bò, dê, cừu). Hỗ trợ chủ vật nuôi lấy mẫu theo mức 5.000 đ/con (mẫu huyết thanh gia cầm), 15.000 đ/con (mẫu huyết thanh heo) và 25.000 đ/con (mẫu huyết thanh trâu, bò, dê, cừu).

Phòng Nghiệp vụ Chăn nuôi (Chi cục Chăn nuôi và Thú y)