Triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/QĐ-CP

11/10/2021 - 10:08 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Căn cứ Công văn số 1275/NHCS-KHNV ngày 11/8/2021 của Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/QĐ-CP;

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản xin thông tin đến quý hiệp, hội, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản và thủy sản biết và thực hiện khi có nhu cầu vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/QĐ-CP;

Quý doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở có nhu cầu vay vốn xin vui lòng liên hệ:  Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; địa chỉ: số 5 Trường Chinh, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa, số điện thoại: 0254.3716.338 hoặc 0913.613.189 - ông Hoàng, Phó Giám đốc chi nhánh; 0982.326.262 - ông Khoa, Trưởng Phòng Kế hoạch và nghiệp vụ.

Chi cục xin trân trọng thông báo.

Nguyễn Bình