TRAO BÒ GIỐNG CHO HỘ HỘI VIÊN NÔNG DÂN NGHÈO

15/12/2021 - 10:41 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

TRAO BÒ GIỐNG CHO HỘ HỘI VIÊN NÔNG DÂN NGHÈO

Thực hiện kế hoạch của Hội Nông dân tỉnh về triển khai tổ chức nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững cho hội viên nông dân nghèo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Sáng ngày 10/12/2021, Hội Nông dân huyện Châu Đức đã phối hợp cùng Hội Nông dân tỉnh và UBND xã Sơn Bình tổ chức trao bò giống cho 04 hộ hội viên nông dân nghèo của xã Sơn Bình, huyện Châu Đức; mỗi hộ được nhận 01 bò cái giống trị giá 17 triệu đồng do Hội Nông dân tỉnh trao tặng, được trích từ nguồn kinh phí do UBND tỉnh cấp cho Hội Nông dân tỉnh để thực hiện kế hoạch nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững năm 2021.

                                                                                NGUYỄN NGỌC LINH