Trao bò, dê và vật tư nông nghiệp cho các hộ dân

05/01/2024 - 08:40 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Trong 2 ngày 23/12/2023 và ngày 25/12/2023, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã trao bò và dê đến các hộ tham gia thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoản 2022-2025.

Theo đó có 114 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thường trú tại địa phương thuộc các xã nằm trên địa bàn 4 huyện Châu Đức (46 hộ), Đất Đỏ (2 hộ), Long Điền (1 hộ), Xuyên Mộc (23 hộ) và thị xã Phú Mỹ (42 hộ)). Là hộ nghèo, hộ cận nghèo, mới thoát nghèo không quá 3 năm, có nhu cầu hỗ trợ và có đủ điều kiện nhận bò và dê thực hiện dự án với 2 mô hình. Mô hình chăn nuôi bò sinh sản: 88 hộ (quy mô 01con/01hộ); Mô hình chăn nuôi dê sinh sản: 26 hộ (quy mô 05con/01hộ, trong đó có 04 dê cái, 01 dê đực).

Việc triển khai Dự án nhằm tạo điều kiện cho các hộ đồng bào dân tộc phát triển chăn nuôi, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, từng bước cải thiện đời sống, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoản 2022-2025.

Số bò và dê trước khi trao đến tay các hộ đều được tiêm ngừa bệnh tật đầy đủ, đảm bảo sinh trưởng và phát triển tốt và có khả năng chống chịu bệnh tật. Trong quá trình chăn nuôi sẽ được cán bộ chuyên môn Trung tâm Khuyến nông tỉnh theo dõi và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc.

Các hộ đồng bào dân tộc thiểu số sau khi nhận bò và dê bày tỏ sự biết ơn đến các cấp chính quyền, ban ngành đã quan tâm, giúp đỡ. Các hộ cũng cam kết sẽ siêng năng chăm sóc, thay đổi tập quán chăn nuôi, học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trước đó, 08/12/2023 tại xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Trạm Khuyến nông thị xã Phú Mỹ phối hợp với UBND xã Tân Hải, UBND xã Châu Pha trao vật tư, phân bón cho 7 hộ nghèo trên địa bàn (15 triệu đồng/hộ)

Trọng Hoàng