Trang bị kiến thức về sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị

08/07/2022 - 13:56 | An toàn thực phẩm

Sáng ngày 8/7/2022 , Hội Nông dân huyện Châu Đức đã phối hợp cùng Hội Nông dân tỉnh và Sở Nông nghiệp&PTNT tỉnh tổ chức lớp tập huấn kiến thức về sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị cho 80 học viên là cán bộ, hội viên nông dân đang sản xuất, kinh doanh nông sản trên địa bàn huyện

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được báo cáo viên của Sở Nông nghiệp&PTNT tỉnh truyền đạt các các nội dung:

- Thông tin một số nội dung trong Luật Hợp tác xã năm 2012; Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ về Tổ Hợp tác.

- Mục đích ý nghĩa của Tổ hợp tác; những kiến thức cơ bản về quy trình xây dựng mô hình tổ hợp tác; các hoạt động tham gia chuỗi liên kết của Hợp tác xã; các giải pháp phát triển kinh tế nông sản, cách thức xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh dựa trên nhu cầu dịch vụ; hoạt động liên kết sản xuất theo hợp đồng giữa nông dân với Hợp tác xã và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi giá trị phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

- Các thông tư, văn bản có liên quan trong quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông sản.

CTV Nguyễn Ngọc Linh (Hội Nông dân huyện Châu Đức)