Trang bị kiến thức về “Kinh tế tuần hoàn và giải pháp chăn nuôi đại gia súc nhằm giảm phát thải nhà kính”

01/08/2022 - 09:00 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Chiều ngày 28/7/2022 , Hội Nông dân huyện Châu Đức đã phối hợp cùng Hội Nông dân tỉnh và Trung tâm Thông tin và ứng dụng Khoa học và Công nghệ (Thuộc Sở Khoa học&Công nghệ tỉnh BR-VT) tổ chức buổi báo cáo chuyên đề về “Kinh tế tuần hoàn và giải pháp chăn nuôi đại gia súc nhằm giảm phát thải nhà kính”. Tham dự buổi báo cáo chuyên đề có 100 học viên là những hộ nông dân, trang trại hiện đang chăn nuôi bò, heo, dê và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện.

Tại buổi báo cáo chuyên đề, các học viên đã được Tiến sĩ Nguyễn Văn Bắc- Phó Trưởng Văn phòng Thường trực Nam Bộ- Trung tâm Khuyến nông Quốc gia truyền đạt các các nội dung:

- Khái niệm về “Kinh tế tuần hoàn”; hiện trạng phát triển Kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp Việt Nam; những tồn tại hạn chế trong Kinh tế chăn nuôi tuần hoàn ở Việt Nam; các giải pháp phát triển chăn nuôi tuần hoàn

- Khái niệm về “Hiệu ứng nhà kính”; một số giải pháp nhằm giảm phát thải nhà kính trong chăn nuôi.

Đây là những kiến thức hết sức hữu ích nhằm giúp cho hội viên nông dân và người chăn nuôi đại gia súc tìm hiểu về sản xuất nông nghiệp tuần hoàn và chăn nuôi tuần hoàn nói riêng để nắm bắt, hiểu rõ và vận dụng vào việc xử lý phụ phẩm, chất thải trong quá trình sản xuất thành sản phẩm có giá trị hữu ích, tái sử dụng trong nông nghiệp, góp phần bảo vệ và tái sinh môi trường và việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh và kiểm soát môi trường trong chăn nuôi.

 CTV Nguyễn Ngọc Linh

     (Hội Nông dân huyện Châu Đức)