Tổ chức vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt II năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

16/11/2021 - 10:10 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Để chủ động tổ chức kiểm soát tốt và không để các loại dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên diện rộng, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe con người; đồng thời, đảm bảo thực hiện đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh nhằm đạt mục tiêu kép, vừa phòng chống có hiệu quả dịch bệnh Covid-19, vừa bảo vệ, phát triển sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y sẽ phối hợp với các địa phương tổ chức triển khai thực hiện công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt II năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Nội dung chuyên môn chi tiết cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: 04 tuần (từ ngày 22/11/2021 đến ngày 18/12/2021), mỗi tuần tiến hành sát trùng 1 lần.

- Đối với các hộ gia đình chăn nuôi gia súc, gia cầm: Thực hiện quét dọn sạch sẽ khu vực chuồng nuôi, thu gom phân rác, chất độn chuồng để đốt hoặc chôn; Cách ly chuồng nuôi với nơi ở; Cọ rửa, vệ sinh kỹ lưỡng bề mặt trước khi phun thuốc sát trùng chuồng trại, phun thuốc sát trùng toàn bộ khu vực nuôi nhốt và vùng phụ cận mỗi tuần 01 lần.

- Đối với các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung: Phát quang cây cỏ xung quanh trại chăn nuôi, quét dọn thu gom phân rác để đốt hoặc chôn, khơi thông cống rãnh; Nâng cao mức độ an toàn sinh học cho khu vực trại: Lưu ý giảm thiểu lượng khách ra, vào tham quan trại, đối với trại nuôi gia cầm có biện pháp ngăn chim hoang dã tiếp xúc với gia cầm nuôi (như dùng lưới quây); Thường xuyên kiểm tra các hố sát trùng tại cổng ra, vào trại, đảm bảo trong hố luôn có đủ lượng và nồng độ thuốc sát trùng cần thiết; Tiêu độc, khử trùng bằng phun thuốc sát trùng toàn bộ chuồng trại, khu vực chăn nuôi và vùng lân cận mỗi tuần 01 lần.

- Đối với các cơ sở ấp nở gia cầm, thủy cầm: Phát quang cây cỏ xung quanh và quét dọn sạch sẽ toàn bộ khu vực lò ấp, đường ra vào cơ sở ấp, thu gom vỏ trứng sau khi đã ấp nở để tiêu hủy; Xông hoặc phun khử trùng máy ấp sau mỗi ca sản xuất, phun tiêu độc khử trùng toàn bộ diện tích cơ sở ấp trứng mỗi tuần 1 lần; Đường ra vào cơ sở ấp trứng, sát trùng các phương tiện vận chuyển trứng giống và gia cầm mới ấp nở hàng ngày.

- Đối với các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung: Nơi nhốt vật nuôi chờ giết mổ: Sau khi gia súc, gia cầm được đưa đi giết mổ, toàn bộ khu vực nhốt phải được vệ sinh tiêu độc khử trùng trước khi nhập đàn mới; Nơi giết mổ phải vệ sinh tiêu độc khử trùng sau mỗi ca sản xuất; Phát quang cây cỏ xung quanh cơ sở, nhà xưởng, khơi thông cống rãnh.

- Đối với nơi trung chuyển gia súc, gia cầm: Tiêu độc, khử trùng bằng phun thuốc sát trùng toàn bộ chuồng trại, khu vực nuôi nhốt và vùng lân cận mỗi tuần 01 lần; Phát quang cây cỏ xung quanh cơ sở, nhà xưởng, khơi thông cống rãnh.

Đối với các chợ buôn bán gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm: Quét dọn và phun thuốc khử trùng khu vực bán gia cầm, lồng nhốt gia cầm cuối mỗi buổi chợ; Phương tiện vận chuyển, lồng nhốt phải được phun khử trùng khi vào, ra khỏi chợ; Những quầy bán thịt gia súc, gia cầm phải được vệ sinh sạch sẽ và phun thuốc tiêu độc sát trùng cuối mỗi buổi chợ.

- Đối với nơi công cộng: Quét dọn, vệ sinh sạch sẽ, khơi thông cống rãnh.

- Đối với các hộ chăn nuôi gia đình; nơi buôn bán gia cầm sống ở nông thôn, quầy sạp buôn bán sản phẩm gia súc, gia cầm ở các chợ; nơi công cộng; nơi trung chuyển gia súc, gia cầm (trừ nơi trung chuyển gia súc, gia cầm của các doanh nghiệp ngoài tỉnh, các Công ty nuôi gia công, các Công ty có vốn đầu tư nước ngoài): Chi cục Chăn nuôi và Thú y căn cứ kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, cung cấp thuốc sát trùng phục vụ công tác phòng chống dịch theo kế hoạch của các địa phương; UBND xã (phường, thị trấn) tổ chức thực hiện vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND huyện, thị xã, thành phố và hướng dẫn chuyên môn của Trạm Chăn nuôi và Thú y; Lập hồ sơ và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND huyện, thị xã, thành phố và Trạm Chăn nuôi và Thú y.

- Đối với các trại chăn nuôi tập trung; cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; cơ sở ấp trứng gia cầm; các cơ sở chăn nuôi và nơi trung chuyển gia súc, gia cầm của các doanh nghiệp ngoài tỉnh, các Công ty nuôi gia công, các Công ty có vốn đầu tư nước ngoài: Do chủ cơ sở tổ chức thực hiện vệ sinh tiêu độc, khử trùng dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và cơ quan Thú y.

Phòng Nghiệp vụ Chăn nuôi

(Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)