Tổ chức trực tuyến Hội thảo xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

24/11/2021 - 14:04 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đồng thời bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổ chức trực tuyến Hội thảo xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

            Hội thảo xúc tiến đầu tư trực tuyến diễn ra trong tháng 12 năm 2021 với 70-100 đại biểu tham dự, được kết nối trực tuyến với 09 điểm cầu: Điểm cầu chính là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các điểm cầu khác tại 08 huyện, thị xã, thành phố. Ngoài ra sẽ cung cấp đường “link” cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân có nhu cầu tham gia hội thảo thông qua các nhóm mạng xã hội của các đơn vị trực thuộc Sở.

Hội thảo sẽ trình chiếu video dài 10 phút với chủ đề: “Giới thiệu các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh và định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025” nhằm giới thiệu hiện trạng các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh; tình hình phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong và ngoài tỉnh; giới thiệu sơ lược về Đề án phát triển nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; các vị trí quy hoạch, địa điểm mời gọi đầu tư vào khu và vùng Nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Các chính sách thu hút đầu tư nông nghiệp công nghệ cao của Chính phủ và tỉnh.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng báo cáo đề dẫn: “Tiềm năng và cơ hội đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”. Bên cạnh đó, còn có các báo cáo tham luận giới thiệu, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp với doanh nghiệp, nông dân, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu...

Hội thảo nhằm tạo cơ hội gặp gỡ, trao đổi, xúc tiến thu hút đầu tư với các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao về khả năng liên kết, hợp tác nhằm tiến tới hình thành một mạng lưới liên kết các vùng nông nghiệp công nghệ cao và thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh; Ưu tiên thu hút các doanh nghiệp, đầu tư vào phát triển các sản phẩm có lợi thế của địa phương; chuyển giao cây, con giống, khoa học công nghệ, cơ giới hoá trong sản xuất; đầu tư liên kết với các hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ nông dân để sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông sản theo chuỗi giá trị.

                                                                                      VTH