Tổ chức tiêm miễn phí vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm.

21/03/2022 - 10:32 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Trong thời gian từ ngày 21/03 đến ngày 30/4/2022, Chi cục Chăn nuôi và Thú y sẽ tổ chức tiêm miễn phí vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng gia súc, Dịch tả heo, Hội chứng rối loạn hô hấp sinh sản trên heo (PRRS - heo tai xanh), Cúm gia cầm và Niu-cát-xơn cho đàn vật nuôi trong tỉnh.

            Một trong những biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất cho động vật là thực hiện công tác tiêm phòng, thông qua việc tiêm phòng sẽ giúp cho động vật tạo được miễn dịch để chống lại các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có thể xảy ra, gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi, ảnh hưởng đến sức khỏe con người, môi trường sinh thái và hoạt động giao thương, buôn bán động vật, sản phẩm động vật. Đặc biệt thông qua công tác tiêm phòng sẽ góp phần xây dựng và duy trì các vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh của tỉnh.

Do đó, để công tác tiêm phòng đạt được hiệu quả cao và đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 80% tổng đàn, Chi cục Chăn nuôi và Thú y yêu cầu Trạm Chăn nuôi và Thú y trực thuộc phối hợp với các địa phương tổ chức thống kê chính xác, đúng đối tượng và số lượng hộ, gia trại, trang trại, tổng đàn gia súc, gia cầm hiện đang có mặt tại địa phương để đảm bảo thực hiện triệt để không để lọt hay xót bất cứ gia súc, gia cầm nào nằm trong đối tượng nhưng không được tiêm phòng. Trong quá trình thực hiện tiêm phòng phải đảm bảo thực hiện nhanh gọn, đúng qui trình kỹ thuật, tổ chức giám sát sức khỏe đàn gia súc trước và sau tiêm phòng và kịp thời xử lý các trường hợp gia súc, gia cầm bị phản ứng sau tiêm.

            Đợt tiêm miễn phí vắc xin phòng bệnh này không áp dụng cho các cơ sở chăn nuôi gia công và các cơ sở chăn nuôi có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Tùy theo vào các loài gia súc, gia cầm nuôi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y sẽ hỗ trợ miễn phí vắc xin và tiền công tiêm phòng cho lực lượng thú y các cấp. Cụ thể: các cơ sở chăn nuôi tư nhân nuôi trâu, bò, heo nái và heo đực giống; các cơ sở chăn nuôi heo thịt có tổng đàn dưới 150 con và các cơ sở chăn nuôi dê, cừu có tổng đàn dưới 100 con được tiêm phòng miễn phí vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng gia súc. Đối với các hộ chăn nuôi gia cầm (vịt, gà, ngan, ngỗng) nhỏ lẻ có tổng đàn dưới 2.000 con được tiêm miễn phí vắc xin phòng bệnh Cúm gia cầm. Đối với bệnh Niu - cát - xơn, miễn phí tiêm phòng vắc xin cho các hộ chăn nuôi gà có tổng đàn dưới 2.000 con và đặc biệt chú trọng đến đàn gà tại các địa phương đang xây dựng vùng an toàn dịch bệnh. Các cơ sở chăn nuôi heo có tổng đàn dưới 150 con được tiêm phòng miễn phí vắc xin Dịch tả heo. Còn đối với bệnh heo tai xanh miễn phí cho các cơ sở chăn nuôi heo nái, heo đực giống và các hộ chăn nuôi heo thịt có tổng đàn dưới 150 con tại 11 xã của 4 huyện trong tỉnh (Bình Châu, Hòa Hội, Tân Lâm, Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc; Sơn Bình, Quảng Thành, Xà Bang, Cù Bị, huyện Châu Đức và Mỹ Xuân, Hắc Dịch, Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ).

            Cùng với việc triển khai thực hiện công tác tiêm vắc xin phòng bệnh Dại động vật trong thời gian trước đây, thì việc tổ chức tiêm miễn phí vắc xin phòng bệnh sẽ giúp cho cơ quan chuyên ngành thú y chủ động ngăn chặn các loại dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm phát sinh và lây lan đặc biệt trong thời gian giao mùa qua đó góp phần ngăn ngừa bệnh truyền lây cho người và đảm bảo an toàn dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y