Tổ chức tập huấn phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

15/06/2023 - 10:11 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Trong thời gian từ ngày 08-16/6/2023, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức các lớp tập huấn về công tác phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đây là 1 trong 7 nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y triển khai thực hiện trong khuôn khổ kế hoạch phòng, chống bệnh Dại ở động vật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thành phần tham dự tập huấn là cán bộ phụ trách nông nghiệp cấp xã, thành viên ban điều hành khu phố, ấp, thôn, chủ nuôi chó mèo và người buôn bán, giết mổ chó, mèo. Theo đó, 7 lớp tập huấn sẽ được Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức lần lượt tại 7 địa phương cấp huyện. Tại các buổi tập huấn, báo cáo viên sẽ tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, chính sách của Nhà nước về phòng chống bệnh Dại; quy định về quản lý chó, mèo nuôi; trách nhiệm của chủ nuôi chó, mèo và kiến thức phòng, chống bệnh Dại.

Công tác tuyên truyền, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tính chất nguy hiểm của bệnh Dại, lợi ích của việc tiêm đầy đủ vắc xin phòng bệnh Dại cho động vật, qua đó bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình, cộng đồng là một trong những nhiệm vụ được quan tâm tổ chức thực hiện. Bên cạnh việc tổ chức các lớp tập huấn, trong thời gian qua, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp và tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức như đưa tin, bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng của ngành, địa phương; thực hiện tuyên truyền lưu động và tổ chức gắn pano, khẩu hiệu tuyên truyền tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh. Bà Nguyễn Thị Hạnh, chuyên viên Phòng Nghiệp vụ chăn nuôi thú y cho biết.

Hiện nay, tổng đàn chó, mèo trên địa bàn tỉnh khoảng 55.000 con và đã có vùng 6 an toàn dịch bệnh đối với bệnh Dại được cơ quan thú y các cấp chứng nhận tại huyện Côn Đảo, thành phố Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ; xã Bưng Riềng, thị trấn Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc) và thị trấn Ngãi Giao (huyện Châu Đức).

Thịnh Đức Minh

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu