TỔ CHỨC SƠ KẾT PHONG TRÀO “NÔNG DÂN THI ĐUA SẢN XUẤT- KINH DOANH GIỎI, ĐOÀN KẾT GIÚP NHAU LÀM GIÀU VÀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG” NĂM 2019

26/11/2019 - 10:54 | Xúc tiến thương mại

Vừa qua, Hội Nông dân huyện Châu Đức đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào “Nông dân thi đua sản xuất- kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” năm 2019 gắn với họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2019).

Trong  năm qua, với tinh thần đoàn kết, nhất trí, tích cực lao động sản xuất, vượt qua những khó khăn thử thách, cán bộ, hội viên, nông dân trong huyện đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Ngay từ đầu năm, 100% cơ sở, Chi hội đã phát động hội viên, nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; qua đó, đã có 9.985 hộ đăng ký nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (Đạt 60% so với tổng số hộ nông dân).

Để giúp Hội viên, nông dân có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao mức sống, trong  năm qua, các cấp Hội đã tập trung làm tốt công tác hỗ trợ nông dân thông qua các hoạt động:

* Công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân:

Phối hợp với các cơ quan chức năng của ngành nông nghiệp tổ chức tập huấn về kỹ thuật cây trồng, vật nuôi và hội thảo phân bón được 118 lớp cho 5.156 Hội viên, nông dân tham dự; Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo, chuyển giao khoa học kỹ thuật về: “giải pháp quản lý dinh dưỡng và nước tưới trong sản xuất nông nghiệp hiện đại”, “các giải pháp chăn nuôi heo an toàn sinh học nhằm kiểm soát bệnh dịch tả heo Châu Phi”, “Hoạt động kết nối cung cầu Công nghệ - Giải pháp cho doanh nghiệp trong ứng dụng, đổi mới công nghệ tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu”, hỗ trợ nông dân xây dựng mô hình liên kết gắn với phát triển du lịch, trồng Bưởi da xanh, đào tạo kỹ năng sử dụng tin học cho cán bộ Hội..... với trên 500 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự;  

* Công tác phối hợp hỗ trợ về vốn và tăng cường hoạt động tương trợ, cùng nhau làm giàu, giúp nông dân giảm nghèo bền vững:

Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục thực hiện chương trình ủy thác cho nông dân nghèo, khó khăn vay vốn nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn sản xuất nông nghiệp cho hội viên nông dân, với tổng dư nợ là 205 tỷ đồng cho 6.456 hộ vay. Phối hợp với Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh thẩm định và giải ngân cho 5 dự án sản xuất xin vay vốn từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh gồm 67 hộ vay với tổng số vốn là 2,32 tỉ đồng; giải ngân nguồn vốn quỹ HTND huyện được ngân sách cấp năm 2019 là 500 triệu đồng cho dự án chăn nuôi dê tại xã Sơn bình với 10 hộ vay; các dự án được giải ngân đều gắn với các lớp dạy nghề để tăng hiệu quả sau đào tạo nghề. Các cấp Hội đã tích cực vận động xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân được 51,02 triệu đồng, nâng tổng số nguồn quỹ hỗ trợ nông dân tính đến nay lên 785,453 triệu đồng (Nguồn vận động) để giúp cho 35 lượt hội viên vay để đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi. Tích cực vận động thực hiện phong trào nông dân giúp nông dân, đã vận động được tiền mặt 600 triệu đồng; 147 ngày công; hỗ trợ cây, con giống với giá trị quy tiền là 191,3 triệu đồng, tổng trị giá thành tiền 817,7 triệu đồng, … giúp cho 152 hộ.

 * Công tác thực hiện các hoạt động liên kết hợp tác, dạy nghề, dịch vụ hỗ trợ cho nông dân:

Thực hiện ký kết các hợp đồng liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho nông dân như: cá nước ngọt, bắp thương phầm, đu đủ, chuối, dê thịt, sản phẩm đan lát, tại các xã: Suối Rao, Đá Bạc, Bình Giã, Bàu Chinh, Láng Lớn, Cù Bị. Phối hợp mở 04 lớp dạy nghề nông nghiệp cho 107 lao động nông thôn. Xây dựng mới 26 tổ hội nghề nghiệp, nâng tổng số tổ hội nghề nghiệp được xây dựng tính đến nay là 58 tổ. Phối hợp với các công ty phân bón tổ chức Hội thảo và triển khai thực hiện chương trình bán phân bón trả chậm cho nông dân, tổng số 34,5 tấn

Từ những cố gắng nỗ lực của các cấp Hội trong công tác hỗ trợ nông dân và sự phấn đấu khắc phục khó khăn của toản thể hội viên, nông dân, kết quả trong năm qua, toàn huyện có 4.906 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (bao gồm: 08 hộ được đề nghị công nhận nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương, 67 hộ cấp tỉnh, 1.052 hộ cấp huyện và 3.821 hộ cấp cơ sở), đạt 53,78% so với tổng số hộ đăng ký góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Tại Hội nghị, có 08 tập thể cơ sở Hội, 50 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và 25 hộ nông dân nghèo vượt khó tiêu biểu trong năm được UBND huyện khen thưởng.

Tấn phước (st)