Tổ chức giải ngân 500 triệu cho nông dân xã Láng Lớn, huyện Châu Đức

19/01/2022 - 08:11 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân là đòn bẩy giúp nông dân khó khăn, tiếp cận được nguồn vốn không cần thế chấp, đầu tư cho sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế bền vững. Sáng 17/01/2022, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp Hội Nông dân xã Láng Lớn, huyện Châu Đức tổ chức giải ngân 500 triệu đồng cho 10 hội viên nông dân xã để thực hiện Dự án “Nuôi dê sinh sản”.

Theo đó, mỗi hội viên được vay 50 triệu đồng, thời hạn thực hiện dự án là 24 tháng với lãi suất 0,7%/tháng. Theo số liệu của Hội Nông dân xã Láng Lớn: “Hiện nay hội đang quản lý 05 dự án quỹ hỗ trợ nông dân nguồn của tỉnh và của huyện có 48 lượt hộ tham gia, với số tiền đã giải ngân là 2.020.000.000 đồng. Thời gian qua, từ nguồn vốn vay ưu đãi của Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp đã kịp thời hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu vật nuôi có giá trị kinh tế cao như dê, trồng tiêu, cây ăn trái…

          Hy vọng rằng sau khi nhận vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân các hộ tham gia dự án sẽ đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi dê, giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động, tăng thêm thu nhập cải thiện đời sống cho hội viên nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

                                                                                                Mây Hồng