Tổ chức 10 lớp tập huấn về “Phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và chăn nuôi an toàn sinh học”

25/11/2021 - 14:16 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Để chủ động tổ chức kiểm soát tốt, không để các loại dịch bệnh động vật nguy hiểm xảy ra trên diện rộng, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe con người; Chi cục Chăn nuôi và Thú y sẽ triển khai tổ chức các lớp tập huấn về Phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.

Đối tượng tham gia tập huấn gồm chủ cơ sở chăn nuôi; chủ các cơ sở buôn bán thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y; chủ cơ sở kinh doanh, vận chuyển, giết mổ, buôn bán sản phẩm động vật; thú y viên, cán bộ nông nghiệp cấp xã và các Ban, Ngành đoàn thể liên quan. Với 10 lớp tập huấn trong năm 2021, Trạm Chăn nuôi và Thú y các địa phương chủ động phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế các thị xã và thành phố xây dựng kế hoạch, thời gian và địa điểm tổ chức tập huấn. Địa bàn phân bổ các lớp tập huấn cụ thể như sau: huyện Xuyên Mộc tổ chức 3 lớp, huyện Châu Đức tổ chức 2 lớp và các huyện Long Điền, Đất Đỏ, thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa, Vũng Tàu, mỗi địa phương tổ chức 1 lớp.

Tham dự các lớp tập huấn, các học viên sẽ được trang bị các kiến thức về phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; hướng dẫn các biện pháp tái lập đàn trong chăn nuôi và cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi, thú y.

Để bảo đảm thực hiện đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh nhằm đạt mục tiêu kép, vừa phòng chống có hiệu quả dịch bệnh Covid - 19, vừa bảo vệ, phát triển sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đề nghị Trạm Chăn nuôi và Thú y các địa phương linh động trong công tác tổ chức các lớp tập huấn đảm bảo truyền tải thông tin và phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 theo khuyến cáo của Ban Chỉ đạo các cấp.

Phòng Nghiệp vụ Chăn nuôi (Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)