Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch trong tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

06/05/2021 - 07:58 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Trong tháng 3/2021, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng 3,64% so cùng kỳ, trong đó: Trồng trọt tăng 3,67% so cùng kỳ; chăn nuôi tăng 3,55% so cùng kỳ.

Về trồng trọt:

Tiến độ sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021: Tính đến ngày 18/3/2021, diện tích cây hành năm đã xuống giống là 12.093 ha, đạt 104% kế hoạch vụ; diện tích và sản lượng các loại cây trồng chính thu hoạch (ước) như sau: 1.100 ha lúa, 494 ha bắp, 1.668 ha rau các loại, 30 ha đậu các loại...Tình hình thu hoạch cây lâu năm trong 3 tháng đầu năm 2021 (ước): Mủ cao su 5.086 tấn, tăng 4,1% so cùng kỳ; hạt điều 8.811 tấn, tăng 2,5% so cùng kỳ; hồ tiêu 21.094 tấn, tăng 10,3% so cùng kỳ; trái cây các loại 36.190 tấn, tăng 6,1% so cùng kỳ.

Về chăn nuôi:

Tổng đàn heo 415.111 con, tăng 4,3% so cùng kỳ; tổng đàn gia cầm 6,79 triệu con, tăng 1,4% so cùng kỳ; tổng đàn trâu bò 57.487 con, tăng 1,8% so cùng kỳ; tổng đàn dê, cừu 123.920 con, bằng 96,3% so cùng kỳ. Sản lượng thịt hơi các loại: 7.609 tấn, tăng 4% so cùng kỳ, trong đó: Sản lượng thịt hơi các loại: 7.609 tấn, tăng 4% so cùng kỳ); thịt trâu, bò 499 tấn, tăng 3,5% so cùng kỳ; thịt gia cầm 2.176 tấn, tăng 4,8% so cùng kỳ; thịt dê, cừu 225 tấn, bằng 99,1% so cùng kỳ, Trứng gia cầm: 18,569 triệu quả, tăng 2,8% so cùng kỳ.

Về thủy sản:

Trong 3 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh đăng ký đóng mới 02 tàu cá, tổng số tàu cá đến ngày 20/3/2021 là 5.811 chiếc (trong đó có 2.904 chiếc hoạt động vùng khơi có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên, chiếm 50%). Sản lượng khai thác trong tháng 30.478 tấn, tăng 2,9% so cùng kỳ.

Diện tích nuôi trồng thủy sản trong tháng 3/2021 là 6.293 ha, trong đó: 1.841,4 ha nuôi nước ngọt và 4.451,4 ha nuôi nước mặn, lợ. Sản lượng nuôi trồng thủy sản trong tháng là 1.509 tấn, tăng 3,9% so cùng kỳ.   

Để tiếp tục thực hiện tốt các nhiêm vụ trong tháng tiếp theo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc trọng tâm trong tháng 04/2021 như sau:

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021, thường xuyên thăm đồng, phối hợp với các địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống các loại dịch bệnh cây trồng; tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2020-2021 và triển khai kế hoạch sản xuất trồng trọt vụ Hè Thu, vụ Mùa 2021. Phối hợp với các địa phuong, đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi tình hình thu hoạch và tiêu thụ các loại nông sản của bà con nông dân để hỗ trợ kịp thời những khó khăn trong việc tiêu thụ.

Trung tâm Quản lý, Khai thác công trình thủy lợi tăng cường công tác quản lý nguồn nước tại các hồ chứa thủy lợi để dự trữ phục vụ cấp nước sinh hoạt, tưới phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021, không để xảy ra hạn hán, thiếu nước vào cuối vụ. Đồng thời, cân đối nguồn nước còn lại sau vụ Đông Xuân để ưu tiên cấp nước cho sinh hoạt và tưới hỗ trợ sản xuất vụ Hè Thu 2021.

Chi cục Thủy lợi chủ trì cùng với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm Quản lý, Khai thác công trình thủy lợi, Trung tâm Khuyến nông duy trì Tổ kiểm tra, thăm đồng hàng tuần, theo dõi việc điều tiết nước tưới, tình hình sản xuất, hạn hán, xâm nhập mặn và dịch bệnh trên cây trồng.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm, LMLM gia súc, heo tai xanh, trong đó cần tiếp tục tập trung khống chế bệnh Dịch tả heo Châu Phi; Tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật và sản phẩm động vật; Tăng cường kiểm tra hoạt động của các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục theo dõi tình hình cung ứng và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi.

Chi cục Kiểm lâm và các Ban quản lý rừng tăng cường công tác tuần tra quản lý bảo vệ rừng, nhất là tại các khu vực trọng điểm nhằm phát hiện kịp thời xử lý các hành vi chặt phá, lấn chiếm đất rừng, săn bắt động vật hoang dã và xây dựng trái phép trên đất rừng nhận khoán; Tăng cường công tác kiểm tra, thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2020-2021 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong những tháng cuối mùa khô sắp tới.

 Chi cục Thủy sản thực hiện công tác theo dõi, quản lý, đăng ký, đăng kiểm tàu cá, kiểm tra, gia hạn và trang bị đảm bảo an toàn hàng hải cho người và phương tiện hoạt động trên biển; Xây dựng Kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh trong năm 2021 theo kế hoạch được duyệt.

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản, thủy sản trên địa bàn tỉnh; Chủ động phối hợp với các Sở ngành, địa phương trong công tác lấy mẫu kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản, thủy sản trên địa bàn tỉnh, nhất là vào dịp lễ sắp tới; Tổ chức tuyên truyền, vận động, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở, hợp tác xã sản xuất nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh tham gia các Hội chợ, hội nghị, triển lãm xúc tiến thương trong và ngoài tỉnh.

Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh trong việc chỉ đạo đối với Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố triển khai thực hiện Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh về Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021 đảm bảo đúng tiến độ theo quy định.

VPS