TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN CỦA TỈNH THÁNG 03 VÀ QUÝ I NĂM 2024

01/04/2024 - 15:51 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Kinh tế - xã hội quý I năm 2024 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; xung đột quân sự giữa Nga và U-crai- na kéo dài, các vụ tấn công vào tàu hàng tại khu vực Biển Đỏ đã tác động mạnh đến giá cước vận tải biển; tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu tiếp tục xu hướng suy giảm; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu...Trong nước, giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng làm tăng chi phí sản xuất, vận tải, tạo áp lực lên kiểm soát lạm phát... đẩy giá thành tăng; thị trường đầu ra khó khăn, đặc biệt thị trường xuất khẩu lớn Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, ASEAN do chính sách chống lạm phát, thắt chặt tiền tệ tại các nước, nhu cầu tiêu dùng giảm. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực. Kinh tế nông, lâm nghiệp và thủy sản phát triển ổn định; Nhìn chung trong 3 tháng đầu năm 2024, tình hình sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân tương đối ổn định, các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản tiêu thuận lợi, do nhu cầu tiêu dùng trong các dịp lễ, tết đầu năm tăng cao. Tốc độ tăng trưởng các ngành nông, lâm, thủy sản đều đạt so kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất toàn ngành nông, lâm, thủy sản trong 3 tháng đầu năm tăng 3,92% so cùng kỳ, chia theo ngành sản xuất cụ thể như sau:

Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp theo giá so sánh (ước) 817.291 triệu đồng, tăng 4,13% so cùng kỳ (lũy kế 3 tháng đầu năm 2.480.300 triệu đồng, tăng 4,16% so cùng kỳ, đạt 25,1% kế hoạch, chỉ tiêu kế hoạch là 4,13%), trong đó: Giá trị sản xuất ngành trồng trọt 467.319 triệu đồng, tăng 3,99% so cùng kỳ (lũy kế 1.402.366 triệu đồng, tăng 3,98% so cùng kỳ, đạt 25,1% kế hoạch, chỉ tiêu kế hoạch là 3,98%.); giá trị sản xuất ngành chăn nuôi 349.972 triệu đồng, tăng 4,32% so cùng kỳ (lũy kế 1.077.934 triệu đồng, tăng 4,40% so cùng kỳ, đạt 25,2% kế hoạch, chỉ tiêu kế hoạch là 4,32%).

          Giá trị sản xuất ngành thủy sản theo giá so sánh (ước) 717.704 triệu đồng, tăng 3,74% so cùng kỳ (lũy kế 3 tháng đầu năm 2.775.443 triệu đồng, tăng 3,72% so cùng kỳ, đạt 24,9% kế hoạch, chỉ tiêu kế hoạch là 3,70%), trong đó: Giá trị sản xuất khai thác 612.270 triệu đồng, tăng 3,69% so cùng kỳ (lũy kế 2.472.748 triệu đồng, tăng 3,69% so cùng kỳ, đạt 24,98% kế hoạch, chỉ tiêu kế hoạch là 3,69%); giá trị sản xuất nuôi trồng 105.434 triệu đồng, tăng 4,05% so cùng kỳ (lũy kế 302.695 triệu đồng, tăng 3,95% so cùng kỳ, đạt 24,3% kế hoạch, chỉ tiêu kế hoạch là 3,80%).      

           Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp theo giá so sánh (ước) 3.087 triệu đồng, tăng 1,01% so cùng kỳ (lũy kế 3 tháng đầu năm 12.588 triệu đồng, tăng 1,02% cùng kỳ, đạt 16,1% kế hoạch, chỉ tiêu kế hoạch là 1,01%). - Công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, động vật thủy sản, cũng như phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng được thực hiện tương đối tốt. Trong tháng, có xảy ra 02 ổ dịch tả heo Châu Phi và Cúm gia cầm, tuy nhiên đã được khống chế kịp thời, không để lây lan diện rộng; công tác thủy nông được đảm bảo, không xảy ra hạn hán, thiếu nước tưới cho cây trồng trên diện rộng trong vụ Đông Xuân 2023-2024, đã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch ứng phó hiện tượng El Nino năm 2024.

            Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trên cả nước

          Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý I các năm 2020-2023. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,98%, đóng góp 6,09% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,28%, đóng góp 41,68%; khu vực dịch vụ tăng 6,12%, đóng góp 52,23%.

          Trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, sản lượng thu hoạch một số cây lâu năm, sản phẩm chăn nuôi chủ yếu, nuôi trồng thủy sản đạt tăng trưởng tích cực. Giá trị tăng thêm ngành nông nghiệp quý I/2024 tăng 2,81% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 0,26 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; ngành lâm nghiệp tăng 4,08% nhưng chiếm tỷ trọng thấp nên chỉ đóng góp 0,02 điểm phần trăm; ngành thủy sản tăng 3,46%, đóng góp 0,08 điểm phần trăm.

          Ngành Trồng trọt

           Lúa đông xuân: Tính đến trung tuần tháng Ba, cả nước gieo cấy được 2.926,1 nghìn ha lúa đông xuân, giảm 1,3 nghìn ha so với vụ đông xuân năm 2023. Trong đó, vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1.478,6 nghìn ha, tăng 8,9 nghìn ha so với vụ đông xuân năm 2023 và đã thu hoạch 868,8 nghìn ha, chiếm 58,8% diện tích gieo cấy, bằng 106,1% cùng kỳ năm trước; năng suất ước đạt xấp xỉ vụ đông xuân năm trước; sản lượng ước đạt 10,7 triệu tấn, tăng 65 nghìn tấn.   

          Lúa mùa: Đến giữa tháng Ba, vùng Đồng bằng sông Cửu Long gieo trồng lúa mùa đạt 183,1 nghìn ha, tăng 5,2 nghìn ha so với vụ mùa năm trước; năng suất đạt cao với 53,7 tạ/ha, tăng 2,3 tạ/ha; sản lượng đạt 974,4 nghìn tấn, tăng 60,3 nghìn tấn.

          Cây hàng năm: Tính đến giữa tháng Ba, tiến độ gieo trồng một số cây rau màu vụ đông xuân như rau đậu, ngô, khoai lang tăng so với cùng kỳ năm trước; diện tích lạc, đậu tương giảm chủ yếu do hiệu quả kinh tế không cao.

           Cây lâu năm: Sản lượng thu hoạch một số cây lâu năm quý I/2024 tăng so với cùng kỳ năm trước do thời tiết thuận lợi, giá bán sản phẩm ổn định.

          Ngành Chăn nuôi

           Chăn nuôi trâu, bò có xu hướng giảm; chăn nuôi lợn và gia cầm phát triển tốt. Tổng số lợn của cả nước ước tính đến thời điểm cuối tháng 3/2024 tăng 3,3% so với cùng thời điểm năm 2023; tổng số gia cầm tăng 2,1%; tổng số bò giảm 0,1%; tổng số trâu giảm 2,5%.

          Lâm nghiệp

          Diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước tháng 3/2024 ước đạt 19,2 nghìn ha, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước; diện tích rừng bị thiệt hại là 163,7 ha, tăng 7,8%,

trong đó: Rừng bị chặt, phá là 94,3 ha, tăng 6,5%; diện tích rừng bị cháy là 69,4 ha, tăng 9,5%. Tính chung quý I/2024, diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước ước đạt 37,3 nghìn ha, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước do thời tiết mưa nhiều nên ảnh hưởng đến tiến độ trồng rừng ở một số địa phương; diện tích rừng bị thiệt hại là 252,3 ha, tăng 0,3%, trong đó: Diện tích rừng bị chặt, phá là 182,2 ha, tăng 1,1%; diện tích rừng bị cháy là 70,1 ha, giảm 1,9%.

          Thủy sản

          Sản lượng thủy sản tháng 3/2024 ước đạt 725,4 nghìn tấn, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 400,3 nghìn tấn, tăng 3,9%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 325,1 nghìn tấn, tăng 0,7%. Tính chung quý I/2024, sản lượng thủy sản ước đạt 1.941,5 nghìn tấn, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 1.440,8 nghìn tấn, tăng 2%; tôm đạt 193 nghìn tấn, tăng 3,9%; thủy sản khác đạt 307,7 nghìn tấn, tăng 2%.

Hạnh Nguyễn – Chi cục Chăn nuôi và Thú y