Tìm hướng phát triển nghề muối Bà Rịa – Vũng Tàu

27/10/2020 - 14:08 | Giá cả, thông tin thị trường

Nhằm đánh giá kết quả tình hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ muối niên vụ 2019-2020 và kế hoạch thực hiện muối niên vụ 2020-2021 cũng như bàn các giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc để phát triển nghề muối trên địa bàn tỉnh. Ngày 21/10/2020, Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức “Hội nghị tổng kết tình hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ muối niên vụ 2019-2020 và kế hoạch sản xuất muối niên vụ 2020-2021”

Theo báo cáo tại Hội nghị. Tổng diện tích sản xuất muối niên vụ 2019-2020 đạt 698 ha, (trong đó diện tích muối trải bạt là 35 ha); giảm 137 ha so với niên vụ muối 2018-2019 và giảm 126 ha so với kế hoạch muối niên vụ 2019-2020; Tổng sản lượng muối niên vụ 2019-2020 đạt 62.078 tấn đạt 107 % so với kế hoạch niên vụ; tăng 1.628 tấn so với niên vụ muối 2018-2019 và tăng 3.931 tấn so với kế hoạch niên vụ; Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 các cơ sở chế biến muối trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận hoạt động không hết công xuất (các cơ sở sản xuất đều thực hiện theo đúng theo Chỉ thị số 16 của Chính phủ về công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19) dẫn đến, sức tiêu thụ kém, giá muối giảm, hiện ở mức 600-700 đồng/kg muối truyền thống và 700-900 đồng/kg muối trải bạt, giảm từ 400-600 đồng/kg so với những năm trước.

Hội nghị cũng bàn và đưa ra kế hoạch sản xuất muối niên vụ 2020-2021: Kế hoạch sản xuất muối niên vụ 2020-2021 đạt khoảng 678 ha (muối đất 643 ha, muối trải bạt 35 ha), giảm 20 ha so với niên vụ muối 2019-2020; Sản lượng muối niên vụ 2020 - 2021 dự kiến là 57.500 tấn  (sản lượng muối đất đạt 55.000 tấn, muối sạch trải bạt đạt 2.500 tấn). Để thực hiện kế hoạch đề ra, Hội nghị đã thống nhất thực hiện một số nội dung sau:

Giải pháp về xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông: Ban quản lý Dự án chuyên Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nghề muối theo Quy hoạch sản xuất, chế biến và lưu thông muối đã được UBND tỉnh phê duyệt; UBND huyện Long Điền, TP.Vũng Tàu, TP.Bà Rịa cần rà soát lại quy hoạch vùng sản xuất muối, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hành vi chuyển đổi mục đích đất sản xuất muối sang các loại đất khác không đúng theo quy định của Pháp luật.

Về công tác quản lý, khai thác sử dụng nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý “Muối Bà Rịa”: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Chi cục Phát triển Nông thôn tham mưu cho Sở triển khai thực hiện: Khẩn trương tham mưu cho Sở xây dựng quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm “Muối Bà Rịa”; Hướng dẫn cho các tổ chức/cá nhân đủ điều kiện để cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm “Muối Bà Rịa”; Phối hợp với UBND huyện Long Điền hướng dẫn cho diêm dân trên địa bàn huyện Long Điền được hưởng các chính sách ưu đãi theo Nghi định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn (do nghề muối huyện Long Điền được UBND tỉnh công nhận nghề truyền thống năm 2018)

Về công tác khuyến diêm, quản lý chất lượng và xúc tiến thương mại: Sở giao Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thúy sản chủ trì, tham mưu Sở triển khai các nội dung:

Chủ động liên hệ với Đài Khí tượng thủy văn tỉnh và các đơn vị có liên quan thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết và biến đổi khí hậu, thông báo rộng rãi đến diêm dân thông qua chương trình nhắn tin SMS nhằm kịp thời chủ động trong công tác sản xuất muối, có các biện pháp kỹ thuật ứng phó với các sự cố xảy ra; Nhân rộng, chuyển giao các mô hình sản xuất muối ứng dụng khoa học công nghệ nhằm tăng năng suất, chất lượng, giảm chi phí đầu vào và nguồn nhân lực nghề muối (mô hình muối da rong áp dụng trên địa bàn xã An Ngãi, huyện Long Điền); khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, chế biến, tiêu thụ muối trên địa bàn tỉnh; Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất xây dựng các mô hình sản suất muối đem lại hiệu quả kinh tế cho diêm dân.

Phối hợp với Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và  các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng thương hiệu Muối Bà Rịa cũng như việc chấp hành đúng các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh muối; Kiểm soát chặt chẽ việc các doanh nghiệp nhập khẩu muối, tránh tình trạng doanh nghiệp nhập khẩu muối công nghiệp vào sử dụng làm muối thực phẩm, gây ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng muối Bà Rịa; Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan lấy mẫu phân tích và đánh giá chất lượng nước phục vụ trong quá trình sản xuất muối để khuyến cáo diêm dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn thực phẩm và giảm tác hại của môi trường nước đến chất lượng muối; Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan lấy mẫu muối thương phẩm tại các vùng sản xuất muối, cơ sở thu mua muối nhằm đánh giá chất lượng muối đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành; Hình thành các điểm thu mua muối tập trung trên địa bàn tỉnh, để từ đó có thể kiểm soát được chất lượng cũng như sản lượng, đồng thời tạo điều kiện thuận tiện cho các doanh nghiệp, thương lái mua muối, cũng như quảng bá giới thiệu Muối Bà Rịa.

Tăng cường công tác tìm kiếm thị trường, liên kết giữa các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ với diêm dân trong việc tiêu thụ muối; Thường xuyên quảng bá, trưng bày sản phẩm Muối Bà Rịa tại các hội chợ triển lãm của Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong và ngoài tỉnh; Hàng năm xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí tổ chức cho diêm dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh muối trên địa bàn tỉnh tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất muối tiêu biểu, trao đổi kinh nghiệm về kỹ thuật, công nghệ mới với các tỉnh khác có diện tích sản xuất muối.

Về công tác quản lý muối tại các địa phương: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị UBND các huyện/thành phố có diện tích sản xuất muối: Hàng năm, chủ động rà soát lại toàn bộ diện tích đất sản xuất muối tại địa phương, xây dựng kế hoạch sản xuất muối, đồng thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của diêm dân, các doanh nghiệp chế biến, thu mua muối tại địa phương gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản để tổng hợp; Chủ động tổ chức cho diêm dân trên địa bàn trao đổi học hỏi kinh nghiệm, mô hình sản xuất muối hay tại địa phương; tăng cường công tác kiểm soát nước thải sinh hoạt, rác thải của các hộ dân xung quanh khu vực làm muối trên địa bàn, nhằm mục đích đảm bảo an toàn về sinh cho nguồn nước sản phẩm muối.

Ngọc Hiền