Tiếp tục tăng cường đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch cho đội ngũ nhân viên giao hàng (Shipper)

20/09/2021 - 08:10 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid - 19, nhằm tăng cường đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch cho đội ngũ nhân viên giao hàng, không để lọt trường hợp nhiễm bệnh, không được kiểm soát, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11179/UBND-VP ngày 24/8/2021 về tiếp tục tăng cường đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch cho đội ngũ nhân viên giao hàng (Shipper)

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quản lý, kiếm soát chặt chẽ đội ngũ nhân viên giao hàng, với yêu cầu đảm bảo xác lập đầy đủ thông tin, giấy tờ theo quy định.

Xử lý triệt đế các trường hợp shipper tự phát, không đăng ký với cơ quan chức năng của các huyện, thị xã, thành phố, không đảm bảo các quy định về phòng chống dịch trong giao nhận hàng hóa, nhằm kịp thời ngăn chặn nguồn lây lan dịch bệnh qua việc giao nhận hàng hóa. Chủ động quy định việc giao hàng của Shipper đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch, phù hợp với điều kiện đảm bảo phòng chống dịch của địa phương.

Phát huy các mô hình đi chợ hộ (có kiểm soát) nhằm giảm bớt số lượng người dân đi chợ và hình thành nên các Shipper tự phát, không đăng ký theo quy định. Tùy theo điều kiện thực tế quản lý của địa phương, để cấp thẻ nhận biết, nhằm phục vụ tốt trong việc quản lý Shipper.

UBND tỉnh cũng đề nghị các siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng bán lẻ và các đơn vị cung ứng dịch vụ vận chuyển hàng hóa thực hiện đăng ký hoạt động của Shipper với cơ quan chính quyền địa phương các huyện, thị xã, thành phố.

             Chủ động xác lập các thông tin cần thiết liên quan đến biển kiểm soát phương tiện, họ tên người lái xe, công tác khai báo y tế trực tuyến, các giấy tờ liên quan đến công tác xét nghiệm, tiêm vaccine phòng COVID-19, thường xuyên cập nhật, theo dõi lịch trình di chuyển trên ứng dụng di động để phục vụ truy xuất khi cần thiết; Đảm bảo việc khử khuấn hàng hoá trước khi bàn giao cho người nhận; Người đúng đầu cơ sở, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu đế xảy ra lây lan dịch bệnh trong cộng đồng...

                                                                   VTH