Tiếp tục Hỗ trợ doanh nghiệp tăng năng suất, chất lượng hàng hóa giai đoạn 2021 - 2025

27/10/2020 - 15:48 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Chương trình “nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2014-2020” đã giúp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Chương trình Khoa học và Công nghệ “hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2014-2020” là kết quả từ việc sát nhập dự án nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa của Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2012-2015 với chương trình Khoa học và Công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2014-2015. Chương trình có nhiều nội dung hỗ trợ phong phú, mức hỗ trợ linh hoạt đã giúp ích rất nhiều cho doanh nghiệp trong việc thay đổi công nghệ, cải thiện quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Tính đến tháng 9/2020, trên địa bàn tỉnh đã có 682 lượt doanh nghiệp tham gia chương trình trong đó, có 507 doanh nghiệp được phê duyệt hỗ trợ với 507 đề án, tổng kinh phí hỗ trợ gần 21,7 tỷ đồng. Các doanh nghiệp được hỗ trợ thuộc 11 nhóm lĩnh vực như: tư vấn, chứng nhận, giám sát các hệ thống quản lý, các công cụ cải tiến năng suất chất lượng; giải thưởng chất lượng Quốc gia; nhãn Bông sen xanh và logo chương trình “những địa chỉ tin cậy của du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” sản xuất sạch hơn, xử lý ô nhiễm môi trường; ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng; cải tiến toàn diện…

Hiện nay các doanh nghiệp có thể được tham gia cùng lúc nhiều nội dung trong chương trình và không giới hạn loại hình, nếu xét đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ kinh phí trong khoảng từ 10%-30% kinh phí thực hiện tùy theo nội dung đăng ký tham gia. Ngoài các nội dung hỗ trợ về đào tạo, hệ thống quản lý ISO, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, sáng chế, giải pháp hữu ích, chương trình còn hỗ trợ các nội dung với mức hỗ trợ kinh phí tương đối lớn: các doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ, thiết bị được hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng. doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, kinh doanh được hỗ trợ tối đa 150 triệu đồng. doanh nghiệp ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng được hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng. doanh nghiệp sản xuất sạch hơn, xử lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường được hỗ trợ đến 500 triệu đồng.

Thời gian tới, nhằm tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp của tỉnh đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, Sở Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Chính sách khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025 theo tinh thần đột phá, hướng đến doanh nghiệp, trong đó có đề xuất tăng kinh phí và mở rộng nội dung và đối tượng hỗ trợ doanh nghiệp tạo nhiều điều kiện hơn nữa để khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng khoa học và công nghệ./.

Tấn Phước