Tiếp tục đẩy mạnh Chương trình OCOP tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

09/04/2021 - 15:11 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Chương trình Mỗi xã mỗi sản phẩm (OCOP) được triển khai từ tháng 5/2018, đến nay, Chương trình đã lan tỏa mạnh mẽ trên phạm vi cả nước nói chung và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng, nhận được sự ủng hộ của các cấp, các ngành, các địa phương, góp phần tích cực trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhất là nhận thức của xã hội và cấp ủy, chính quyền các cấp và cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã về vị trí, vai trò của Chương trình OCOP trong phát triển kinh tế nông thôn, giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững.

Những kết quả quan trọng ban đầu

Triển khai Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 22/8/2018 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020. Hiện nay, UBND tỉnh đã kiện toàn và bổ sung nhiệm vụ thực hiện Chương trình OCOP vào hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tại Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 và thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh tại Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 02/3/2021. Đồng thời, toàn tỉnh đã tổ chức được 18 lớp tập huấn cho 1.213 học viên tại các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tính đến tháng 3/2021, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 21 sản phẩm được đánh giá và phân hạng từ 4 sao trở lên đối với 05 chủ thể là doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh thuộc Chương trình OCOP tỉnh năm 2020, trong đó có 5 sản phẩm tiềm năng đạt hạng 5 sao và 16 sản phẩm đạt hạng 4 sao. Nhiều sản phẩm từ Chương trình OCOP có chất lượng cao không chỉ được tiêu thụ ở địa phương mà còn phân phối ở thị trường nước ngoài, giúp giá trị sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn gia tăng đáng kể (như sản phẩm tiêu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Thương mại Du lịch Bầu Mây và sản phẩm cà phê của Công ty TNHH SX và XNK Nón Lá).

Cuối năm 2020, Sở Công Thương Bà Rịa - Vũng Tàu và Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam) đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc kết nối tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn trong Chương trình OCOP. Cụ thể, Sở Công Thương sẽ cung cấp thông tin về các đơn vị sản xuất, sản phẩm OCOP của địa phương cho hệ thống siêu thị của MM Mega Market Việt Nam để tổ chức kết nối, tiêu thụ. Đồng thời, chỉ đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị phân phối, thu mua sản phẩm của địa phương hoàn thiện các thủ tục, giấy tờ, sản xuất các sản phẩm an toàn theo quy định để đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối; tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thống siêu thị của MM Mega Market Việt Nam tổ chức cung ứng, tiêu thụ các sản phẩm hoặc có nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất để chế biến, sơ chế và phân phối sản phẩm của địa phương.Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021

Kết quả chứng nhận xếp hạng sao sản phẩm có giá trị trong 3 năm. Ngoài ra, các sản phẩm đạt chứng nhận còn được sử dụng nhãn hiệu OCOP và thứ hạng sao đạt được để in, dán trên bao bì sản phẩm. Trong năm 2021, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ củng cố các tổ chức kinh tế sản xuất - kinh doanh sản phẩm OCOP và phát triển mới các tổ chức kinh tế tham gia chương trình OCOP, quảng bá sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, thương mại điện tử, sự kiện, hội chợ, triển lãm tại các tỉnh. Đồng thời tiếp tục tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2021.

Hiện nay, Dự án “Thực hiện lắp đặt chuỗi các điểm bán sản phẩm OCOP mang đặc thù địa phương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và tại TP. HCM nhằm quảng bá, phát triển du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu, phát triển kinh tế nông nghiệp theo chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới” đang được tỉnh quan tâm, triển khai thực hiện nhằm góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các sản phẩm OCOP của tỉnh trong việc giao thương xúc tiến thương mại, liên kết, hợp tác kinh doanh, đầu tư, quảng bá thương hiệu, sản phẩm của tỉnh đến người tiêu dùng./.

May