thực hiện Quy trình giao nhận hàng hoá xuất khẩu qua cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan.

25/10/2021 - 14:34 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Thực hiện Chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc giao Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản triển khai Công văn số 2723/SCT-QLTM ngày 23/10/2021 của Sở Công Thương về thực hiện Quy trình giao nhận hàng hoá xuất khẩu qua cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan.

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản xin thông báo đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh biết để chủ động có kế hoạch thực hiện hoạt động xuất nhập hàng hóa qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn một cách hợp lý, tránh thiệt hại về kinh tế, như sau:

Theo thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tại công văn 1482/SCT-QLTM ngày 16/10/2021 về việc thực hiện Quy trình giao nhận hàng hoá xuất khẩu qua cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan, Sở Công Thương cung cấp một số thông tin như sau:

Ngày 13/10/2021, Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đã ban hành Phương án thực hiện quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu qua Đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119-1120 cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc), thời gian áp dụng kể từ ngày 13/10/2021 đến khi có thông báo mới và Quy trình bao gồm 2 bước:

- Bước 1: Lái xe đường dài chở hàng hóa đến khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, sau khi giao xe cho lái xe chuyên trách của Việt Nam phải tuân thủ theo chỉ dẫn, sắp xếp của Ban điều hành Khu lưu trú tập trung để di chuyển đến khu vực lưu trú theo quy định. Lái xe chuyên trách của Việt Nam sau khi điều khiển xe chở hàng qua barie số 1 (của Việt nam), thực hiện theo hướng dẫn, kiểm soát của Hải quan Trung Quốc về phân luồng xe.

- Bước 2: Sau khi bàn giao phương tiện cho lái xe chuyên trách Trung Quốc, lái xe chuyên trách của Việt Nam thực hiện tiếp nhận và điều khiển xe không hàng về Việt Nam theo chỉ định của lực lượng chức năng phía Trung Quốc.

Chi cục xin trân trọng thông báo./.

Nguyễn Bình