Thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông sản, hoa quả Việt Nam vào thị trường Trung Quốc

18/11/2020 - 14:00 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Căn cứ Công văn số 2689/XTTM-CSXT của Cục Xúc tiến thương mại ngày 21/0/2020 về việc cung cấp thông tin về chợ bán buôn rau quả nhập khẩu Long Ngô tại Thượng Hải và khả năng thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông sản, hoa quả Việt Nam vào thị trường khu vực Hoa Đông và toàn Trung Quốc thông qua Chợ đầu mối này theo nội dung Công điện số 163/2020 ngày 12/10/2020 của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải;

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản xin thông báo cho các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh biết nội dung Công điện số 163/2020 ngày 12/10/2020 của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải để nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội xúc tiến xuất khẩu, giới thiệu các doanh nghiệp hoa quả tiêu biểu của Việt Nam theo nội dung đề xuất của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải.Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản xin trân trọng thông báo./.

(đính kèm nội dung của văn bản số 2689/XTTM-CSXT của Cục Xúc tiến thương mại và Công điện số 163/2020 của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải)./.

Đức Thành