Thúc đẩy số hóa trong truy xuất nguồn gốc nông sản - thực phẩm

24/02/2023 - 15:04 | An toàn thực phẩm

Truy xuất nguồn gốc và số hóa trong truy xuất nguồn gốc nông sản – thực phẩm là công cụ quan trọng để tăng cường lòng tin của khách hàng, đảm bảo trách nhiệm giải trình của nhà sản xuất và nhà cung cấp đối với chất lượng các nông sản đưa ra thị trường.

Vì vậy, diễn đàn “Thúc đẩy số hóa trong truy xuất nguồn gốc nông sản - thực phẩm” do Báo Nông nghiệp Việt Nam, Tổ điều hành Diễn đàn kết nối 970 và Nhóm tham vấn kinh doanh nông nghiệp (ARG) của Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Úc tại Việt Nam (ACIAR) đồng tổ chức sẽ là cơ hội tốt cho các tác nhân tham gia các chuỗi giá trị nông sản – thực phẩm và cơ quan quản lý nhà nước trao đổi để nắm bắt các cơ hội và thách thức trong việc áp dụng. Từ đó, các cơ quan nhà nước có thể đưa ra các quy định, hướng dẫn và các giải pháp hỗ trợ cũng như các chế tài nhằm đảm bảo tính tuân thủ các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc phù hợp hơn.

Việc nâng cao chất lượng nông sản, đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng và đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của các thị trường xuất khẩu và thị trường trong nước đang là ưu tiên của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Theo kế hoạch, Diễn đàn “Thúc đẩy số hóa trong truy xuất nguồn gốc nông sản - thực phẩm” sẽ được tổ chức vào thứ Ba, ngày 28 tháng 2 năm 2023 tại hai địa điểm sau: (1) Báo Nông nghiệp Việt Nam, 14 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; và (2) Văn phòng Bộ NN&PTNT, 135 Pasteur, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự gồm có đại diện các cơ quan trung ương và địa phương: Các sở ban ngành một số tỉnh, các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD); Các đơn vị cung ứng và dịch vụ: Doanh nghiệp, hợp tác xã trong lĩnh vực sản xuất và chế biến nông sản – thực phẩm các tỉnh, thành phố; Một số đơn vị tiêu thụ: Doanh nghiệp kinh doanh và xuất khẩu trong lĩnh vực vực sản xuất và chế biến nông sản – thực phẩm, các hệ thống phân phối, tiêu thụ; các nhà đầu tư, đơn vị chế biến nông sản – thực phẩm, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ đầu mối nông sản của tỉnh/thành phố; Một số đơn vị nghiên cứu và các trường đại học tham gia thúc đẩy số hóa trong truy xuất nguồn gốc nông sản - thực phẩm.

Truy xuất nguồn gốc và quản lý chất lượng nông sản – thực phẩm

Mục đích chính của Diễn đàn lần này là: Tạo cơ hội cho các tác nhân trong các chuỗi giá trị nông sản – thực phẩm và cơ quan quản lý nhà nước trao đổi, nắm bắt các cơ hội và thách thức trong áp dụng truy xuất nguồn gốc và quản lý chất lượng sản phẩm để đáp ứng yêu cầu của các thị trường. Từ đó, các cơ quan nhà nước có thể đưa ra các quy định, hướng dẫn và các giải pháp hỗ trợ cũng như các chế tài nhằm đảm bảo tính tuân thủ các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và chất lượng sản phẩm phù hợp hơn. Dự kiến Diễn đàn có 03 phiên:

Phiên 1 - Cập nhật các thông tin liên quan về các quy định, thể chế, chính sách mới nhất của Chính phủ về truy xuất nguồn gốc, sẽ có các bài tham luận như: Truy xuất nguồn gốc nông sản xuất khẩu - Cơ hội và Thách thức trong bối cảnh chuyển đổi số; Nhận thức về quản lý vùng trồng và số hoá trong lĩnh vực trồng trọt…

Phiên 2 - Chia sẻ kinh nghiệm của các doanh nghiệp về truy xuất nguồn gốc, với các bài: Số hóa nông sản bằng đồng vị bền khối phổ phục vụ truy xuất nguồn gốc nông sản - thực phẩm; Kinh nghiệm trong triển khai số hóa truy xuất nguồn gốc nông sản tại một số tỉnh; Thí điểm kiểm soát tuân thủ quy trình VietGAP và chất lượng bằng kỹ thuật số trong chuỗi giá trị nông sản Việt Nam; Số hoá theo quy định SPS: MRL để liên kết cung cấp, cập nhật thông tin cho doanh nghiệp và hợp tác xã; Truy xuất nguồn gốc thông qua hệ thống giám sát nông nghiệp thông minh; Kinh nghiệm thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp và thủy sản của RYNAN Technologies Vietnam.

Phiên 3 - Thảo luận chung sẽ đề cập các vấn đề: Sản phẩm chính của doanh nghiệp, các khó khăn hiện nay trong truy xuất nguồn gốc và đề xuất các chính sách/giải pháp hỗ trợ đối với các cơ quan nhà nước; Đồng thời tiến hành phiên Hỏi - Đáp: Các đại biểu đặt câu hỏi tới các Cơ quan quản lý nhà nước và trao đổi chung.

Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức sẽ nêu định hướng phát triển và kế hoạch hành động sau diễn đàn. Về phía các cơ quan quản lý nhà nước, ghi nhận các ý kiến của các đại biểu và đưa ra lộ trình các đầu việc cần thực hiện nhằm hoàn thiện bộ công cụ chuyển đổi số trong truy xuất nguồn gốc và quản lý chất lượng sản phẩm, cũng như cải thiện các chế tài áp dụng (quản lý mã số, quản lý dữ liệu, truy xuất nguồn gốc nông sản - thực phẩm xuất khẩu). Đối với các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã… sau khi tham gia Diễn đàn sẽ tổ chức áp dụng, triển khai số hóa truy xuất nguồn gốc nông sản - thực phẩm tại địa phương, doanh nghiệp mình.

Ban Tổ chức hy vọng, sau khi tham dự Diễn đàn “Thúc đẩy số hóa trong truy xuất nguồn gốc nông sản - thực phẩm”, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất sẽ cập nhật các thông tin, quy định, thể chế, chính sách hỗ trợ mới nhất của Chính phủ về truy xuất nguồn gốc, mã số vùng nuôi, mã số vùng trồng, mã số đóng gói… trong lĩnh vực sản xuất và chế biến nông sản – thực phẩm. Đồng thời, nắm được cách thức triển khai thành công công tác thúc đẩy số hóa trong truy xuất nguồn gốc nông sản - thực phẩm (sẽ được một số doanh nghiệp chia sẻ tại Diễn đàn). Về phía các cơ quan Chính phủ, sẽ nắm bắt được các khó khăn, vướng mắc từ các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất trong việc áp dụng số hóa trong truy xuất nguồn gốc nông sản - thực phẩm và quản lý chất lượng sản phẩm và đưa ra các định hướng giải quyết trong thời gian tới.

Đăng ký tham gia Diễn đàn: Các đại biểu có thể đăng ký tham gia trực tiếp tại 2 địa điểm tổ chức nói trên hoặc tham gia trực tuyến. Đối với các quý vị tham gia trực tiếp tại diễn đàn, sẽ đăng ký trước ngày 24 tháng 2 năm 2023. Chi tiết liên hệ: Ông Phí Hải Nam, Báo Nông nghiệp Việt Nam, ĐT: 0974.488.808; email: diendanketnoinongsan@gmail.com

Link đăng ký đại biểu: https://forms.gle/xpUKYUzg9d5jNx4W7

              Ngọc Thúy - FICen