Thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

11/10/2021 - 08:48 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Nhằm khôi phục và đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản theo 03 trục sản phẩm; từng bước xây dựng, triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế số trong nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch số 96/KH-SNN ngày 28/09/2021 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Phấn đấu năm 2021: tổng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp năm 2021 tăng 3,39% so cùng kỳ (trong đó: trồng trọt tăng 3,14%, chăn nuôi tăng 3,50%, lâm nghiệp tăng 1,03%, khai thác thủy sản tăng 3,38% và nuôi trồng thủy sản tăng 4,36%). Duy trì 04 vùng trồng 284 ha và 01 cơ sở đóng gói đã được cấp mã số; Khảo sát đánh giá phục vụ chương trình tiền chứng nhận cấp mã số vùng trồng cho vùng nhãn Idol (Edaw) tại huyện Xuyên Mộc.

Đẩy mạnh phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, cụ thể: liên kết 615 – 720 hộ, cơ sở sản xuất trồng trọt, diện tích khoảng 910ha; liên kết 60 – 110 hộ, cơ sở chăn nuôi, tổng đàn 200.000 – 600.000 con; liên kết 100 – 150 hộ, cơ sở nuôi trồng thủy sản, diện tích 95 – 165 ha. Cấp tạm giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè cho 399 cơ sở và Cấp giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản đối tượng nuôi chủ lực (tôm sú, tôm thẻ chân trắng) cho 10 cơ sở.

Hỗ trợ xây dựng và áp dụng truy xuất được nguồn gốc sản phẩm cho 05 cơ sở, với 08 sản phẩm; 100% cơ sở thuộc phạm vi quản lý và 100% hộ sản xuất do địa phương cung cấp được tạo tài khoản trên sàn thương mại điện tử; 70% cơ sở được hướng dẫn, đào tạo kỹ năng số, kỹ năng hoạt động trên không gian mạng để tham gia giao dịch trên sàn thương mại điện tử; Hoàn thành Đề án xây dựng hệ thống thông tin ngành nông nghiệp; Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, không để xảy ra dịch bệnh trên diện rộng.

Kế hoạch đưa ra giải pháp đẩy mạnh khôi phục và phát triển sản xuất, tiêu thụ nông sản, thủy sản để không đứt gẫy chuỗi sản xuất nông nghiệp; đồng thời rà soát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho sản xuất vụ tiếp theo, bảo đảm đáp ứng nông sản, thủy sản cho nhu cầu tiêu thụ trong nước và chế biến xuất khẩu, đặc biệt là các tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán; tổ chức liên kết hiệu quả vùng nguyên liệu với sơ chế, chế biến, bảo quản để nâng cao giá trị gia tăng.

          Đẩy mạnh việc cơ cấu lại các ngành trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản theo 03 trục sản phẩm (sản phẩm quốc gia, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP); từng bước xây dựng, triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế số trong nông nghiệp; xây dựng mã số vùng trồng, mã định danh cho cơ sở chăn nuôi, cơ sở nuôi trồng thủy sản; truy xuất được nguồn gốc sản phẩm, an toàn thực phẩm; tăng cường quảng bá, tiêu thụ nông sản, thủy sản thông qua các kênh xúc tiến thương mại, dịch vụ, nhất là thương mại điện tử...


                                                                                      VTH