Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

10/07/2024 - 10:47 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 04/7/2024 về việc công nhận thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2023. Đồng thời chỉ đạo UBND thành phố Vũng Tàu tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt tiêu chí về quy hoạch và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Trên địa bàn thành phố Vũng Tàu có 01 xã xây dựng nông thôn mới là xã Long Sơn. Với điểm xuất phát khá cao, hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, sản xuất nông nghiệp ổn định, đời sống và thu nhập của người dân ở vùng nông thôn cao. Ủy ban nhân dân xã Long Sơn đã tập trung thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền, vận động và đề ra nhiều giải pháp hiệu quả để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Đến nay, xã Long Sơn đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 và đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2023; 16/16 phường của thành phố Vũng Tàu đã được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh, đạt 100%... Bên cạnh đó, trên địa bàn thành phố Vũng Tàu không có tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản đối với các công trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Nhờ tinh thần quyết tâm, đồng lòng từ cấp uỷ, chính quyền đến Nhân dân. Đối chiếu với Quyết định số 318/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM và Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025, thành phố Vũng Tàu đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

May-VPĐP