Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 16/12/2023

12/01/2024 - 09:41 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 16/12/2023

Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 16/12/2023. Theo đó, phương hướng phát triển ngành nông, lâm, thủy sản được xác định như sau:

Phát triển nông nghiệp chủ đạo là nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, thân thiện với môi trường. Cơ cấu lại nông nghiệp trên cơ sở yếu tố hiệu quả, sinh thái, bền vững, áp dụng quy trình sản xuất an toàn, theo chuỗi từ khâu sản xuất đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm; xây dựng mã số vùng trồng, chăn nuôi gắn với truy xuất nguồn gốc, gắn sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp với phát triển du lịch, bảo tồn đa dạng sinh học. Phát triển nông thôn mới với hệ thống hạ tầng đồng bộ, đầy đủ tiện ích, điều kiện sống, đời sống nông thôn tiệm cận với khu vực đô thị.

Tập trung quản lý, bảo vệ, phát triển rừng bền vững; phát huy vai trò và tác dụng của rừng, đóng góp vào việc bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó chủ động và hiệu quả với biến đổi khí hậu; bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, làm giàu hệ sinh thái rừng.

Tài cơ cấu khai thác và nuôi trồng thủy sản, không đặt mục tiêu về tăng sản lượng mà chủ yếu tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng đến đối tượng chính là du khách và người dân khu vực đô thị trong vùng. Ưu tiên phát triển tàu khai thác hải sản xa bờ; nuôi trồng thủy sản theo hướng nuôi trồng hữu cơ, sinh thái, bền vững hiệu quả; phát triển mạnh nuôi trồng thủy sản trên biển. Xây dựng trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá vùng Đông Nam bộ và đầu tư, khai thác, phát huy hiệu quả các công trình hạ tầng khai thác hải sản (cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá) theo quy hoạch quốc gia.

Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, thực hiện lộ trình đô thị hóa; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn. Thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững; thúc đẩy phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn và các dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp.

Ngọc Hà