Thủ tướng chỉ thị đảm bảo an ninh lương thực, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo bền vững

01/11/2023 - 12:42 | Văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 10 tháng 10 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành văn bản số 13858/UBND-VP chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 24/CTTTg ngày 05/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia và thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo bền vững trong giai đoạn hiện nay.


Để góp phần đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống, đồng thời phát huy tiềm năng, lợi thế trong sản xuất lúa gạo và cơ hội của thị trường xuất khẩu, nâng cao thu nhập của người dân, tránh tình trạng đầu cơ, trục lợi bất chính, gây bất ổn thị trường và uy tín của gạo tại tỉnh nói riêng và tại Việt Nam nói chung, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo tập trung chỉ đạo, quyết liệt thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 29/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh (tại Quyết định số 2389/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh). Chủ trì, phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, điều hành tổ chức sản xuất lúa, gạo đảm bảo mục tiêu về năng suất, chất lượng, sản lượng theo kế hoạch. Kịp thời cung cấp thông tin tới các Bộ, ngành liên quan về sản lượng, chủng loại lúa, gạo hàng hóa tồn đọng và dự kiến năng suất, sản lượng thu hoạch lúa, gạo theo từng chủng loại, mùa vụ sản xuất trên địa bàn để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành sản xuất và xuất khẩu gạo. Chủ động nắm bắt tình hình, thông tin mới, ứng phó kịp thời với các tình huống phát sinh trên địa bàn tỉnh để báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các Bộ, ngành liên quan.

 Sở Công Thương: Tăng cường theo dõi sát tình hình, kiểm tra, giám sát hoạt động lưu thông, tiêu thụ lúa, gạo trên địa bàn và việc duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu của các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo theo quy định; xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, trục lợi bất chính, đẩy giá lúa gạo lên cao bất hợp lý, gây bất ổn thị trường trong nước, uy tín của thương hiệu gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chủ động nắm bắt tình hình, thông tin mới, ứng phó kịp thời với các tình huống phát sinh trên địa bàn tỉnh để báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các bộ, ngành liên quan và đề xuất giải pháp liên quan để thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo và góp phần đảm bảo an ninh lương thực trong nước. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp tại Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 15/8/2023 của Bộ Công Thương về tăng cường công tác thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường xuất khẩu gạo và bình ổn thị trường trong nước trong giai đoạn hiện nay.

Cục Quản lý thị trường tỉnh: Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng tại các địa phương theo dõi sát tình hình giá gạo, kiểm tra, kiểm soát các cơ sở kinh doanh, đầu mối bán buôn, bán lẻ, các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các kho nhằm kiểm soát nguồn cung, giá bán, ngăn chặn các hành vi vi phạm về niêm yết giá, đầu cơ, găm hàng, định giá bất hợp lý đối với mặt hàng gạo. Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn việc vận chuyển, kinh doanh gạo không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo tổ chức sản xuất lúa, gạo đảm bảo mục tiêu về năng suất, chất lượng, sản lượng theo kế hoạch trên địa bàn. Kịp thời cung cấp thông tin, định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu báo cáo về sản lượng, chủng loại thóc, gạo hàng hóa tồn đọng và dự kiến năng suất, sản lượng thu hoạch lúa, gạo theo từng chủng loại, mùa vụ sản xuất trên địa bàn nhằm thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo và đảm bảo an ninh lương thực trong tỉnh gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương.

Các thương nhân và tổ chức kinh doanh xuất khẩu gạo trên địa bàn tỉnh: Thực hiện nghiêm việc duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu, chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của các bộ, ngành liên quan và theo quy định của Chính phủ. Chủ động theo dõi tình hình thương mại gạo toàn cầu, trao đổi thông tin cùng Hiệp hội lương thực Việt Nam để kịp thời báo cáo các bộ, ngành liên quan những vấn đề phát sinh và đề xuất biện pháp xử lý. Tìm hiểu kỹ các đối tác trước khi ký hợp đồng, đặc biệt thận trọng trong giao, nhận và thanh toán các lô hàng để tránh bị lừa đảo.

Ngọc Hà.